Aktuality

5. jubilejní ročník soutěže Diplomová práce roku zná své vítěze

13. 9. 2010

Finálové kolo soutěže Diplomová práce roku 2010 proběhlo 9. září na akademické půdě VUT v Brně.

Finálové kolo soutěže a slavnostní vyhlášení proběhlo 9. 9. 2010 v Brně na VUT. Jubilejní pátý ročník hostili děkan Fakulty informačních technologií VUT v Brně doc. Ing. Jaroslav Zendulka, CSc. a rektor VUT Prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA.

Do Brna se sjelo 94 finalistů z šestnácti českých a slovenských vysokých škol, státních i soukromých. Nová účast soukromých a slovenských škol znamenala v celkovém počtu účastníků navýšení o 21%.

 Finálové kolo soutěže proběhlo v sedmi soutěžních kategoriích. Každý z finalistů svou práci prezentoval před odbornou komisí složenou z lektorů vysokých škol a zástupců komerčních organizací.

V pátém ročníku soutěže Diplomová práce roku 2010 se na prvních místech umístili:

 1. V kategorii Databázové stroje a aplikace, portálová řešení, SW rozhraní
  Ing. Lukáš Neumann, ČVUT.
  Partnerem soutěžní kategorie je společnost ORACLE.
 2. V kategorii Bankovnictví klasické i elektronické v roce 2010
  Mgr. et Bc. Petr Jenček, Univerzita Karlova.
  Partnerem soutěžní kategorie je společnost Poštovní spořitelna.
 3. V kategorii Informační bezpečnost, standardy řízení vývoje systémů a mezioborové přístupy
  Ondřej Lengál, Vysoké učení technické v Brně.
  Partnerem soutěžní kategorie je společnost T-SOFT.
 4. V kategorii CRM Systémy – strategie implementace, interoperabilita, použití, výhody, nevýhody
  Bc. Michal Kompan, Slovenská technická univerzita v Bratislave.
  Partnerem soutěžní kategorie je společnost HP.
 5.  V kategorii Telekomunikace – sítě a služby elektronických komunikací
  Ing. Tomáš Majer, Vysoké učení technické v Brně.
  Partnerem soutěžní kategorie je společnost MICOS.
 6. V kategorii Využití Business Intelligence technologií v praxi
  Ing. Jan Kratochvíla, ČVUT.
  Partnerem soutěžní kategorie je společnost KPMG.
 7. V kategorii Podnikové informační systémy, ostatní IT práce
  Bc. Filip Štěpánek, ČVUT.
  Partnerem soutěžní kategorie je společnost ABRA Software.

blank
Vítězové sedmi kategorií v Diplomové práci roku 2010.

Zástupci hodnotících komisí vyzdvihli zejména vysokou úroveň všech finálových prací.

Ing. Petr Kuchař z vyhlašovatelské ABRA Software a.s. letošní ročník komentoval:

Mám radost z toho, že letošní ročník byl opět posunem v kvalitě soutěže i jejím dobrém jménu. Rozšířili jsme ho nově o sektor soukromých VŠ a také o školy ze Slovenska a výsledkem bylo rekordních 94 soutěžících. Musím pochválit vynikající úroveň všech prezentovaných prací. Některé z předvedených prací již v tuto chvíli došly svého komerčního zhodnocení, což naznačuje, že studenti se mohou rovnat výsledkům práce profesionálů v soukromém či veřejném sektoru. Na druhou stranu jsem byl maličko zklamán z úrovně sebeprezentace některých studentů. V porovnání se zahraničím se čeští studenti neumějí „prodat“ i když jejich práce jsou často velmi unikátní a spojují v sobě znalosti z mnoha odborných disciplín. Na tom by měly české i slovenské školy zapracovat, protože především tuto schopnost budou studenti potřebovat ve svém profesním životě.“

Projekt Diplomová práce roku má za cíl podporu vysokého školství a zvýšení prestiže oboru informačních technologií v ČR a SR. Vyhlašovatelem je již tradičně společnost ABRA Software a.s., spoluvyhlašovatelem je sdružení Česká společnost pro systémovou integraci. V organizaci soutěže spolupracuje komerční sféra, reprezentovaná firmou ABRA Software a dalšími firemními partnery, se zástupci akademické sféry, reprezentované jednotlivými vysokými školami, sdruženými ve společnosti ČSSI. Odbornými garanty projektu jsou sdružení CACIO a ICT Unie, které bdí nad odbornou úrovní soutěže. Soutěž má výbornou podporu mediálních partnerů, jimiž jsou Computerworld, IT Systems a podnikatelský týdeník PROFIT.

ROZHOVOR s Bc. Filipem Štěpánkem (škola: FEL ČVUT), vítězem kategorie Podnikové informační systémy, ostatní IT práce s prací Autíčko s modrým zubem / Bluetooth Car.

Už to, že jsem se dostal do finále, pro mě byla nečekaná výhra.

 Redaktor: Než přejdeme k samotné diplomové práci, zeptám se na vaši praxi, pracujete při studiu?

V prvním a částečně i v druhém ročníku jsem při studiu pracoval, avšak ne v oboru IT. Letos v srpnu jsem začal pracovat na částečný úvazek u větší české společnosti, kde pomáhám s vývojem HW. Rád bych v tomto zaměstnání pokračoval i nadále – je to dobrá zkušenost.

Redaktor: Uspěl jste s bakalářskou prací, většina kolegů soutěžila s pracemi z magisterských studií. Překvapilo vás to?

Jestli mě to překvapilo? Já jsem z toho byl dokonce v šoku! Nepředpokládal jsem, že bych se vůbec mohl dostat do finále s bakalářskou prací, která je hodně hardwarová. Konkurence byla vysoká. Už dostat se do finále pro mě byla nečekaná výhra.

Redaktor: Diplomovou práci jste zpracoval na téma Bluetooth Car v soutěžní kategorii Podnikové informační systémy, ostatní IT práce. Co vás vedlo ke zvolení tohoto tématu?

Myšlenka se ve mně zrodila při první práci s mikroprocesory v průběhu studia. Tehdy jsem si myslel, že vyvinout model ovládaný přes počítač, může být pouze koníčkem. Můj vedoucí Ing. Radek Dobiáš v tom viděl skvělý nápad na téma závěrečné práce. Nutno dodat, že mu trvalo asi třičtvrtě hodiny, než ze mě nápad doslova vypáčil – opravdu jsem si nemyslel, že by se to mohlo realizovat jako téma.

Redaktor: Shrňte, prosím, několika větami výsledek své diplomové práce.

Jsem rád, že se mi podařilo úspěšně vytvořit funkční produkt – model auta plně ovládatelný uživatelem z PC přes Bluetooth, který je úspěšný a atraktivní. Při vývoji jsem se naučil hodně nového, dokázal jsem si vyhledat potřebné informace a aplikovat poznatky získané při studiu. Nejdůležitější však je, že mě práce na zadání bavila.

Redaktor: Jaké vidíte možnosti využití použitých technologií v praxi?

Mé zadání bylo mezioborové a hodně praktické. Zaměřil jsem se tedy na postupy a technologie, které se v praxi již používají a hledal jsem jejich aplikaci pro svoji práci.

Redaktor: Ohlédněte se zpět za svým tříletým studiem. Co vám škola dala do dalšího života? Co vás škola skutečně naučila a co očekáváte od navazujících dvou let?

V dnešní době je důležité umět vyhledávat a vstřebávat informace, myslím, že jsem se díky studiu, a také díky vědomostnímu základu, který jsem získal na FEL ČVUT, této dovednosti naučil. Nyní se mi těžko nahlíží do budoucnosti – čeká mě nová škola (FIT ČVUT) i nový studijní program, takže se mi těžko odhaduje, co mě v budoucích dvou letech čeká – doufám, že budu příjemně překvapen.       

Redaktor: Jak hodnotíte soutěž DPR 2010?

Já se musím přiznat, že jsem dříve dění kolem DPR moc nesledoval, nicméně určitě mohu říci, že jsem v letošním ročníku nezaregistroval žádné nedostatky – informovanost účastníků byla kvalitní, v nových prostorách fakulty informačních technologií VUT v Brně jsem se cítil příjemně. Určitě je dobře, že soutěž DPR existuje – líbí se mi, že odborníci z praxe skrz soutěž dávají najevo, co potřebují a zajímají se o kreativitu studentů.

Redaktor: Je pro vás umístění prestižní záležitostí?

Určitě ano.

Redaktor: Na závěr mi dovolte osobnější otázku: jak naložíte s odměnou 50.000,- Kč?

Nyní ji nechám chvíli „odpočívat“ na svém spořicím účtu. Do půl roku bych chtěl ve svém projektu i nadále pokračovat v rámci diplomové práce a proto bych část výhry vložil do dalšího vývoje a určitě mi zbyde dost na zpříjemnění prázdnin.

Redaktor: Děkuji za rozhovor.

Podrobné informace jsou uvedeny na www.diplomovaprace.cz.

Petr Vopelák
United Software Services
(+420) 724 020 298
petr.vopelak @ abra.eu

Informace o společnosti ABRA Software, a.s.
ABRA Software a.s. je členem skupiny United Software a.s. Patří k největším českým producentům podnikových informačních systémů s ročním obratem 145 mil. Kč. V současné době registruje v České republice a na Slovensku více než 15.000 aktivních licencovaných subjektů. Disponuje širokou sítí více jak 100 poboček a partnerů, kteří skýtají záruku profesionálních služeb. Základ řešení pro firmy všech velikostí tvoří řada moderních informačních systémů ABRA Gx, které lze upravit podle potřeb a požadavků zákazníka. ABRA Software a.s. jako první v oboru prošla již v roce 1996 certifikací ISO 9001. Je hlavním tvůrcem a propagátorem elektronizace podnikání, zejména zavedení standardu elektronické výměny dokumentů (ISDOC) mezi podniky. Jejím heslem je: „Méně kravat, více práce“.


Zajímáte se o systém ABRA Gen? Napište nám!

Zeptejte se CZ