5 nejčastějších dotazů na hotline

16. 2. 2016

Než vytočíte telefonní linku našeho helpdesku, pročtěte si aktuálně 5 nejčastěji pokládaných otázek našim operátorům a jejich odpovědi. Možná tak dostanete odpověď na svou otázku dříve, než jste čekali.

  1. Říkali jste, že v lednové verzi bude export KH DPH a já ho nevidím.
  2. Do KH DPH není možné posílat vaše interní číslo dokladu (Řada-číslo/období), musí tam být jen číslice nebo písmena.
  3. Nejde nám do Variabilního symbolu na přijaté faktuře zapsat písmena a lomítka.
  4. Dělám uzávěrku skladu k datu v roce 2016 a nenabízí mi žádné sklady.
  5. Mám verzi 16.01.01, teda pro rok 2016, přesto se mi v ní nepočítají mzdy korektně.

TIP: připravili jsme pro vás také dvě videoukázky na téma Kontrolního hlášení:

1. Říkali jste, že v lednové verzi bude export KH DPH, a já ho nevidím.

Pravděpodobně jej hledáte v reportu Přehled DPH, který se pro účely Kontrolního hlášení používá jen pro průběžný tisk, kam vám jaký doklad do hlášení spadne. Celkové zpracování se provádí v agendě Uzávěrky DPH.
Informace naleznete ve zjednodušené míře na Zákaznickém portálu / sekce Znalosti / Videonávody, Tipy a triky / záložka Videonávody a podrobněji na Zákaznickém portálu / sekce Znalosti / Legislativa, metodiky, postupy / [18.12.2015] Kontrolní hlášení DPH 2016 (KH-DPH) – dokumentace.

2. Do KH DPH není možné posílat interní číslo dokladu (Řada-číslo/období), musí tam být jen číslice nebo písmena.

Na webu Finanční správy, v sekci Časté dotazy a odpovědi pro Kontrolní hlášení DPH je uvedeno:

II.    Evidenční číslo daňového dokladu
Dotaz 1 – písmena, čísla, pomlčky
Jakým způsobem má být v kontrolním hlášení vyplněno evidenční číslo daňového dokladu (např. v části A.4. nebo B.2. kontrolního hlášení), pokud na daňovém dokladu je uvedeno FV-256/16j. Bude dostačující uvést pouze numerické vyjádření tj. 25616?

Odpověď 1
Evidenční číslo daňového dokladu je pro potřeby kontrolního hlášení nutno zachytit co nejpřesněji tak, jak je uvedeno na daňovém dokladu. Minimálně však musí být zachovány alfanumerické znaky ve správném pořadí shodně, jak jsou uvedeny na daňovém dokladu. Vámi uváděné číslo daňového dokladu by mělo být tedy v kontrolním hlášení vyplněno buď v plném formátu tj. FV-256/16j anebo s vynecháním speciálních znaků, ale ve správném pořadí tj. FV25616j.

3. Nejde nám do Variabilního symbolu na přijaté faktuře zapsat písmena a lomítka.

Do Variabilího symbolu není možné zapsat nic jiného než číslice. Jde o identifikaci platby a banky tam nic jiného nepřijmou.
Variabilní symbol není údaj, kam se má zapisovat evidenční číslo dokladu. Evidenční číslo dokladu na Faktuře přijaté zapisujte do pole s názvem Externí číslo.

4. Dělám uzávěrku skladu k datu v roce 2016 a nenabízí se mi žádné sklady.

Pravděpodobně nemáte provedenou uzávěrku za minulé období 2015. Je potřeba provést nikoli jen uzavření k datu 31.12.2015 ale i kompletní uzávěrku za období.

5. Mám verzi 16.01.01, teda pro rok 2016, přesto se mi v ní nepočítají mzdy korektně.

Zkraje roku jsou námi většinou generované nové verze 2x po sobě. První (v tomto případě v konzervativní linii 16.01.01 a v progresivní linii 16.03.01), tyto jsou vydávány na přelomu roku a obsahují potřebné změny nutné od 1.1. Následuje druhý update (v konzervativní linii 16.01.03 a v progresivní linii 16.03.04), který obsahuje změny, které nejsou potřebné hned zkraje roku a jsou potřeba typicky až v únoru ( např. změny ve mzdách a letos také export KH DPH). Proto je potřeba před výpočtem mezd nainstalovat i tento druhý update.