5 tipů, jak automatizovat zpracování mezd

27. 9. 2019
Zpracování mezd v informačním systému

Zpracování mezd typicky začíná u shromáždění a zpracování podkladů. Optimální variantou jsou elektronické zdroje, ať už se jedná o výkazy práce, nemocenské dávky, podklady pro prémie, docházku apod. Data vstoupí do mzdových listů, projdou mzdovou uzávěrkou a následuje zaúčtování a vystavení platebních příkazů.

Proces zpracování mezd v ABRA Gen
Proces zpracování mezd v ABRA Gen

Jak celý proces automatizovat?

 1. Automaticky importujte data pro výpočet mezd

  Zajistěte si ve firmě všechna vstupní data v elektronické podobě. Pomocí zakázkové úpravy na míru požadavkům vaší firmy lze data automaticky importovat do mzdových listů.

 2. Pracujte s editačními seznamy

  Pokud data pro zpracování mezd nelze získat v elektronické podobě, práci vám usnadní funkce Editační seznamy dílčích (i souhrnných) listů v agendě Mzdové listy. Díky této funkci nemusíte otevírat a upravovat každý mzdový list zvlášť. V editačním seznamu si zadávané údaje seřadíte do přehledné tabulky a velmi rychle už upravujete požadované hodnoty (např. odpracované hodiny, přesčasy apod.).
  Spuštění editačního seznamu Editační seznam pro rychlé vyplnění dat

 3. Automatizujte pravidelné výpočty

  Pokud každý měsíc zadáváte do stanoveného data všechny potřebné podklady, lze pomocí řešení na míru připravit automatizovaný výpočet mzdových listů a současně i další kroky, jako je např. odeslání výplatních pásek ke kontrole vedoucím firemních oddělení. Stejným způsobem lze automaticky spouštět výpočet mzdových uzávěrek, a to v době, kdy vás to nezdržuje od další práce. Po úspěšném dokončení uzávěrky lze stejně tak automaticky rozeslat výplatní pásky e-mailem všem zaměstnancům.

 4. Mějte přehled v grafických reportech

  Základní integrovaný report mezd obsahuje rychlý přehled o počtu zaměstnanců, průměrné hrubé mzdě nebo mzdových nákladech rozdělených po jednotlivých střediscích. Veškeré detailnější přehledy lze nastavit v modulu ABRA BI, kde z grafu ihned vidíte například sezónnost mzdových nákladů ve vybraném středisku.Přehled měsíčních mzdových nákladů po střediscích

 5. Komunikujte s úřady elektronicky

  Různé výkazy a další data lze exportovat do XML. Následně pak snadno odešlete elektronické soubory příslušným úřadům – např. vyúčtování zálohové/srážkové daně či DPH na daňový portál, kde proběhne validace nebo podklady do systému Trexima. Přímo lze komunikovat přes veřejné rozhraní pro elektronický podaní (VREP) ČSSZ, přičemž ihned získáte informaci o tom, zda má podání všechny náležitosti. Odeslat lze také libovolné PDF (např. podání pro zdravotní pojišťovny) nebo XML do datové schránky přímo z agendy odeslané e-maily.
  Odeslání elektronického podání do datové schránky úřadu přímo z ABRA Gen