Aktuality

ABRA předala roli vyhlašovatele soutěže Diplomová práce roku ICT Unii

27. 3. 2012

Od roku 2005 vyhlašovala ABRA Software soutěž Diplomová práce roku, zaměřenou na podporu vysokého školství a zvyšování prestiže oboru informačních technologií v ČR a SR. Cílem soutěže je propojovat studenty s reálným světem, který čeká na jejich pracovní uplatnění; zároveň si klade za cíl umožňovat nadaným studentům lépe vyniknout a získat tak lepší uplatnění v praxi.

Dohoda mezi ABRA Software a ICT Unií posune soutěž Diplomová práce roku k větší nezávislosti.

ICT UnieOd roku 2005 vyhlašovala ABRA Software soutěž Diplomová práce roku, zaměřenou na podporu vysokého školství a zvyšování prestiže oboru informačních technologií v ČR a SR. Cílem soutěže je propojovat studenty s reálným světem, který čeká na jejich pracovní uplatnění; zároveň si klade za cíl umožňovat nadaným studentům lépe vyniknout a získat tak lepší uplatnění v praxi.

Po šesti letech dochází v organizaci soutěže k významné změně. ABRA Software v souvislosti s rostoucím zájmem studentů a rok od roku vyšší prestiží soutěže cítila potřebu oprostit soutěž od přímého kontaktu s komerčně chápaným vyhlašovatelem; zároveň chtěla zapojit širší počet partnerských subjektů a držet tak naprostou nezávislost soutěžních témat a kategorií.

Proto se dohodla s ICT Unií, která doposud v soutěži vystupovala jako odborný garant, aby jako nezávislý subjekt převzala roli vyhlašovatele soutěže. ICT Unie v oblasti informačních a telekomunikačních technologií reprezentuje ICT průmysl České republiky a prosazuje efektivní využívání ICT ve všech sférách života v ČR.

ABRA Software tento krok chápe jako krok kupředu pro další ročníky soutěže, její nezávislý růst a se zájmem bude očekávat její další rozvoj.

ABRA Software plánuje i nadále soutěž podporovat a stát se jejím partnerem pro kategorii Podnikové informační systémy.
Bližší informace o ICT Unii najdete na www.ictu.cz

Diplomová práce roku


Zajímáte se o systém ABRA Gen? Napište nám!

Zeptejte se CZ