Aktuality

ABRA Software školám

28. 11. 2011

ABRA Software školám

V úterý 29. 11. se v historických prostorách Rezidence primátora hl. města Prahy koná pod záštitou primátora Bohuslava Svobody odborná konference na téma „Patří kamerové systémy do škol?“. ABRA Software se v rámci svých CSR aktivit rozhodla konferenci podpořit.

Odbornou konferenci pořádá Gymnázium mezinárodních
a veřejných vztahů Praha, které již v roce 2010 uspořádalo
v Senátu ČR odbornou konferenci na téma „Kyberšikana a ochrana osobních údajů“. Konference ukázala, že obě témata jsou velmi aktuální, ale rozsáhlá, proto se Gymnázium rozhodlo
v letošním roce na jedno z témat navázat a uspořádat konferenci zaměřující se pouze na jedno z nich.

Ředitelka Gymnázia, Renáta Zajíčková se k rozhodnutí uspořádat konferenci vyjádřila: “ Cítíme, že se stále více do popředí školské problematiky dostává téma ochrany osobních údajů, a žhavým úkazem je zavádění kamerových systémů do škol. Bohužel
k tomuto tématu neexistuje mnoho doporučení
a návodů, proto jsme zařadili tuto problematiku do programu konference. Jsem přesvědčena, že ředitelům škol konference nabídne jasné
řešení ožehavých problémů současné školy.“

Pozvání přijali odborníci z mnoha institucí, nebudou chybět ani příspěvky z praxe a prostor pro diskuzi.

Záštitu nad konferencí převzal primátor hlavního města Prahy Bohuslav Svoboda.

ABRA Software je v podpoře vzdělávání dlouhodobě aktivní. Od roku 2006 je organizátorem velmi úspěšné soutěže Diplomová práce roku, která je projektem zaměřeným na podporu vysokého školství a zvýšení prestiže oboru informačních technologií v ČR a SR. Klade si za cíl umožnit nadaným studentům lépe vyniknout ‚ a získávat lepší uplatnění v praxi.

ABRA také podpořila 19. světovou konferenci organizovanou pod křídly Organizace pro nadané a talentované děti (The World Council for Gifted and Talented Children), která je jedinečnou příležitostí k setkání lidí, kteří se věnují rozvoji talentovaných dětí, a také k získání informací užitečných pro řešení aktuálních problémů v této oblasti.

Dalším projektem na poli vzdělávání je vlastní škola ABRA Akademie, která byla v roce 2010 založena s myšlenkou zpřístupnit širší veřejnosti profesní uplatnění v IT oboru.

Více informací k odborné konferenci „Patří kamerové systémy do škol?“ najdete zde.


Související články a videa

Zajímáte se o systém ABRA Gen? Napište nám!

Zeptejte se CZ