Aktuality

ABRA Software zakládajícím partnerem Národního centra Průmyslu 4.0

7. 9. 2017

Na začátku září bylo v Českém institutu informatiky a robotiky (CIIRC) ČVUT v Praze založeno Národní centrum Průmyslu 4.0 (NCP 4.0). Jeho důležitou součástí je nově otevřené experimentální pracoviště Testbed pro Průmysl 4.0, které otevírá malým a středním firmám možnost simulovat aplikaci nových technologií ve virtuálním výrobním prostředí a předejít tak vysokým nákladům při nasazení do reálné praxe. ABRA Software je zakládajícím členem NCP 4.0 a ABRA Gen je v Testbedu hlavním ERP systémem, který integruje jednotlivá softwarová řešení.

„Jsme hrdí na to, že je ABRA Software zakládajícím partnerem Národního centra průmyslu 4.0. Mám radost, že nyní existuje místo, kde si mohou naši zákazníci vyzkoušet automatizované procesy a ladit je podle svých požadavků. Tím jim můžeme pomoci překonat jistou nedůvěru v aplikaci nových technologií a zkrátit dobu jejich zavedení do praxe,“ říká Jaroslav Řasa, zakladatel ABRA Software.

Testbed pro Průmysl 4.0 představuje unikátní koncept flexibilní výrobní linky, která díky variabilitě strojů, robotů a softwarových nástrojů včetně kombinace rozšířené i virtuální reality umožní testovat technologie standardu Průmyslu 4.0 před jejich zavedením do reálné průmyslové výroby. Sofistikované systémy umožňují firmám vytvářet tzv. digitální dvojčata, díky nimž mají možnost ve virtuálním prostředí simulovat celé výrobní procesy, zasadit je do věrného obrazu továrního prostředí a vytvořit digitální prototyp výrobku i výrobního procesu. Ve virtuálním prostředí lze dále testovat optimální scénáře efektivnější výroby. Reálný produkt tak může vzniknout rychleji a za výrazně nižší náklady.

V rámci Testbedu řídí ERP systém ABRA Gen celý chod virtuálního výrobního závodu díky integraci s Teamcenter a dalšími softwarovými řešeními společnosti Siemens, která zajišťují řízení jednotlivých součástí flexibilní výrobní linky. Řešení, které jsme implementovali, umožňuje zákazníkovi kdekoliv na světě nakonfigurovat svůj na míru šitý výrobek. Náš informační systém přebírá data z výrobních systémů prostřednictvím IoT technologie a poskytuje průběžné informace nejen zákazníkovi, ale i managementu firmy, který tak má kdykoliv okamžitou a přesnou zpětnou vazbu o aktuálním dění ve výrobním závodě, včetně klíčových finančních ukazatelů. Veškeré informace se díky integrovanému BI zobrazují v grafických přehledech v reálném čase přímo v systému ABRA Gen.

„Velmi si vážím tvrdé práce celého týmu ABRA Software pod vedením Davida Řehoře. Díky nim může být systém ABRA Gen nedílnou součástí Testbedu a pomáhat českým firmám v digitálním rozvoji,“ doplňuje Jaroslav Řasa.