Aktuality

ABRA získala ocenění Business Superbrands

5. 5. 2014

Komise expertů Business Brand Council programu Czech Superbrands udělila cenu Czech Business Superbrands Award naší společnosti. Zařadili jsme se tak do skupiny elitních značek, které mohou sloužit jako příklad úspěšného rozvíjení a dynamického vylepšování brand image. 

Cena Superbrands Award, která v daném regionu oceňuje značky na základě preference zákazníků a názoru odborné poroty, je pro firmu důkazem pozitivní zpětné vazby a silného povědomí o její značce. Značky jsou pro udělení tohoto ocenění nominovány na základě obchodních výsledků, firmy tedy nemohou o nominaci žádat. O udělení Business Superbrands Award rozhoduje expertní skupina Business Brand Council, který je tvořen odborníky s dlouholetými zkušenostmi v oblasti brand marketingu, zástupci profesních organizací, špičkovými kreativci a význačnými experty na oceňování značek.

Převzali jsme cenu SUperbrands pro ABRA
Diplom Superbrands ABRA Software