Aktualizace Číselníku měn a fondů a Klasifikace zaměstnání

14. 12. 2017

Ve Sbírce zákonů byla publikována sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů a Klasifikace zaměstnání (PT 450,451), které budou do ABRA Gen zapracovány.