Aktualizace XSD schémat pro oblast CSUIS

7. 3. 2018

Kompetenční centrum Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP) zveřejnilo Aktualizaci XSD schémat - Balíček č. 38 - pro oblast CSUIS a který nahrazuje minulý týden publikovaný Balíček č. 37. Dochází ke vzniku nových výkazů a ke změnám v některých stávajících. Změny, které z tohoto balíčku vyplynou, budou do ABRA Gen zapracovány.