Aktuality

Aktuální verze ABRA Gen 20.2.2

24. 8. 2020
Nová verze ERP ABRA Gen

Rychlejší práci s velkým množstvím záznamů převodem dalších číselníků na novou technologii přináší aktuální verze ABRA Gen 20.2.2.

Již dříve jste se s novinkou setkali např. v adresáři firem nebo ve skladových kartách. V aktuální verzi jsou převedeny následující číselníky: Adresář osob, Zakázky, Obchodní případy, Projekty, Šarže/Sér.č., Uživatelé, Dealerské slevy, Druhy majetku, Skupiny kategorizačních údajů, Způsoby komunikace, Pracovníci ve výrobě a Etapy technologických postupů.

Efektivní práce s našeptávačem využitím fulltextového hledání

Práci s velkým objemem dat v nově převedených číselnících usnadňuje funkce našeptávače, která automaticky po napsání několika prvních písmen názvu navrhuje vhodnou položku z číselníku. Využití našeptávače vám významně zefektivní, pokud v něm aktivujete fulltextové hledání, díky němuž našeptávač prohledává více předem definovaných polí číselníku.

Přečtete si podrobný návod, jak nastavit fulltextové našeptávání v nových číselnících.

Další důležité funkce, které přináší aktuální verze ABRA Gen 20.2.2:

  • Do mzdového modulu byly implementovány funkce pro evidenci deponovaných srážek (do data nabytí právní moci se srážky pouze počítají/srážejí, ale nevytvářejí se z nich žádosti o platební příkazy).
  • Verze 20.2.2 obsahuje veškerou funkcionalitu potřebnou k využití programu Antivirus C (snížení odvodu SP za zaměstnavatele v souvislosti s epidemií koronaviru).
  • Naplánovaná úloha typu Tisk umožňuje ukládání vygenerované tiskové sestavy do souboru na disk.
  • Naplánované úlohy typu Tisk a Export podporují vkládání vygenerovaného souboru do agendy Dokumenty.
  • Do agendy Kapacitní plán bylo doplněno rychlé ukládání variant umožňující snadný návrat k předchozím variantám (revizím) plánu. Uložené varianty podporují zamykání zabraňující přepisování práce jednotlivých uživatelů.
  • Kapacitní jednotky jsou evidovány v samostatném číselníku. Změna usnadňuje práci v kapacitním plánování, umožňuje doplňovat ke kapacitním jednotkám další informace formou definovatelných položek a také modifikovat jejich chování prostřednictvím skriptování.
  • Webová aplikace Úkoly umožňuje kopírování úkolů.
  • V modulu Výroba byla provedena úprava datové struktury, která umožňuje vydávání materiálu pro více kusovníkových pozic se stejným materiálem jedním řádkem skladového dokladu (a také hromadné zaokrouhlení).

Všechny změny a vylepšení najdete v online nápovědě.