Aktuality

Automatická skonta na fakturách vydaných

7. 5. 2020
Automatická skonta na fakturách vydaných

Záleží vám na budování dobrých vztahů s vašimi odběrateli? Nabízíte jim slevu při včasném uhrazení faktur? Aktuální verze ABRA Gen 20.1 vám usnadní a zrychlí zaúčtování slev díky nové funkci automatických skont.

Mnoho firem nastavuje specifické obchodní podmínky, kdy odběratel při včasné úhradě faktury obdrží automaticky slevu z hrazené pohledávky. Jinými slovy, dodavatel vystaví fakturu na určitou částku, ale odběratel v souladu s těmito podmínkami uhradí částku nižší a faktura je přesto považována za zcela uhrazenou. Typicky se jedná o případy, kdy je faktura uhrazena před termínem splatnosti nebo krátce po vystavení.

V minulosti bylo nutné tyto situace řešit dodatečně ručním vystavením korekčního dokladu a následným vzájemným započtením. Automatická skonta tuto práci vykonají za vás.

Jak začít

Základní nastavení naleznete na záložce „Platby - zaokrouhlovací rozdíl“ v agendě Firemní údaje. Skonta zde aktivujete na úrovni celého systému, určíte výchozí tolerance a řady dokladů.

Adresáři firem na záložce Další údaje v sekci Skonta pak nastavíte pravidla pro konkrétní firmu. Určíte, jaká bude tolerance platby, za jakých podmínek je skonto poskytováno a v jaké výši.

Na hlavičce faktury vydané pod tlačítkem Skonta je vidět rekapitulaci použitých definic skont. Po zaplacení zákazníkem dojde k automatickému vygenerování dokladu Dobropis faktury vydané a Vzájemný zápočet mezi doklady Faktura vydaná a Dobropis faktury vydané.

Veškeré podrobnosti k nastavení Automatických skont a konkrétní příklady využití najdete v online nápovědě.