Automatický výběr varianty formuláře – 2. část

27. 10. 2017
Tipy a triky pro informační systém ABRA Gen

Základní způsob, jak zajistit automatické přepínání u variantních formulářů, jsme si ukázali v předchozím tipu Automatický výběr varianty formuláře. Co když ale potřebujete pracovat s jiným typem uživatelsky definovatelných formulářů? Na příkladu vám ukážeme, jak agenda CRM Aktivit může sloužit nejen k přijetí poptávky od zákazníka, ale i k řešení případných reklamací.

Předpokládáme, že definovatelné formuláře máte již v systému vytvořeny například od konzultanta nebo vašeho IT správce. Předmětem tohoto typu není vytváření vlastních formulářů.

Nyní si tedy ukážeme, že agenda CRM Aktivit může sloužit nejen k přijetí poptávky od zákazníka, ale i k řešení případných reklamací. Pro každou z těchto situací je vhodné sledovat jiné údaje. Jestliže některé položky máte zadány v definovatelném formuláři:

(Obr. 1)

můžete zajistit, aby pro typ aktivity byl vybrán jiný definovatelný formulář.

Klikněte myší na záložku „Formulář“ na aktivitě. (Jestliže záložku nevidíte, je potřeba v menu „Nastavení“ zvolit volbu „Zobrazovat definovatelný formulář“.)

Vpravo od tlačítka na výběr formuláře je malá šipka (trojúhelník) směrem dolů, na kterou myší klikněte:

(Obr. 2)

Po kliku myši bude zobrazen formulář na zadání jednotlivých definovatelných formulářů a nastavení podmínek:

(Obr. 3)

Klikněte do pole na tlačítko Vložit a na šipku seznamu definic v poli „Formulář“. Otevře se nabídka definovatelných formulářů pro agendu aktivit:

(Obr. 4)

Vyberte první požadovaný formulář, např. „Komplexní obchodní případ“. Dále definujte podmínku automatického výběru:

(Obr. 5)

Zadejte podmínku, kdy se daný formulář má zobrazovat, např. podle typu aktivity:

(Obr. 6)

Vlastní označení typu aktivity závislé na pojmenování v číselníků typů aktivit:

(Obr. 7)

Nyní nastavte podmínku pro formulář na reklamace:

(Obr. 8)

Pro reklamace založte další řádek a použijte zkratku z číselníku „REK“. Vytvořenou definici uložte tlačítkem „Uložit jako“ – doporučujeme ji označit jako výchozí, aby se vybral automaticky – a stiskněte „Použít“. Tím je nastavení kompletní.

Jestliže změníte v editované aktivitě typ, doje i k automatickému přepnutí formuláře, obdobně i při procházení seznamu aktivit dochází automaticky k přepínání.

Tento princip funguje nad všemi agendami a číselníky, které podporují definovatelné formuláře.

V případě, že budete chtít komplexnější nastavení systému, je vhodné danou úlohu řešit s konzultantem. Často nejde jen o nastavení podmínek u formulářů, ale detailnější nastavení systému pro několik současných procesů ve firmě.