Aktuality

Barevná zvýraznění v ABRA Gen

24. 2. 2017

Pracujete v ABRA Gen s dlouhými seznamy dokladů (nebo číselníků) a hodila by se Vám zvýraznění některých položek, například podle procent plnění nebo stavu dokladů? Dnešní tip Vám představí způsob, jak záznamy zpřehlednit pomocí barevných odlišení.

Postup si předvedeme na dvou příkladech: nejdříve se naučíme obarvit záznamy faktur podle procent uhrazené částky. V druhém příkladu budeme barevně odlišovat doklady podle 3 stavů: zaplaceno, nezaplaceno ve splatnosti a nezaplaceno po datu splatnosti.

1. Příklad: zvýraznění záznamů podle procent

Spusťte agendu Faktury vydané. Setřídíme zde záznamy podle stavu uhrazení faktur: neuhrazená, částečně nebo zcela uhrazená, nebo dokonce přeplacená.

V agendě klikněte pravým tlačítkem na kterýkoliv nadpis sloupce – např. číslo dokladu.

Jak obarvit sloupce, obrázek č. 1

(Obr1)

Zvolte položku Zobrazení sloupců.

Jak obarvit sloupce, obrázek č. 2

(Obr2)

Vyberte Editor sloupců a v něm tlačítko „Nový sloupec“.

Jak obarvit sloupce, obrázek č. 3

(Obr3)

V definici sloupce nastavte Typ: Objekt (výchozí hodnota), zvolte nadpis sloupce - Proplaceno, jako Způsob zobrazení zvolte procentní sloupec, a klikněte na pravou šipku v řádku „Výraz“.

Jak obarvit sloupce, obrázek č. 4

(Obr 4)

Otevře se dialog, ve kterém lze zadat výraz:

Jak obarvit sloupce, obrázek č. 5

(Obr 5)

V dalším kroku zajistíme, že budeme pracovat pouze s fakturami vystavenými na částku vetší než 0, aby nám faktury bez zadaných řádků nezpůsobily chybu.

Jak obarvit sloupce, obrázek č. 6

(Obr 6)

Je-li faktura na částku větší než 0, vyjádříme poměr zaplacená částka (PaydAmount)/ Celková částka (Amount). Protože na fakturu může být vystaven i dobropis a dobropis může být také placen, je finální vzorec složitější:

Jak obarvit sloupce, obrázek č. 7

(Obr 7)

Potvrďte tlačítkem OK.

V dalším kroku nastavíme barvy sloupce:

Jak obarvit sloupce, obrázek č. 8

(Obr 8)

Po tomto zadání bude mít nedoplacená faktura sloupec červený (nebo alespoň část sloupce), zaplacená část bude zelená a bude-li některá faktura přeplacená, bude sloupec žlutý.

Jak obarvit sloupce, obrázek č. 9

2. Příklad: Jak aplikovat barvy pro odlišení tří stavů faktur přijatých?

Přesuňte se do agendy Faktury přijaté a aplikujte stejný postup popsaný výše. Abyste procentuální sloupec použili pro zobrazení pouze základního stavu faktur, například rozdílu jestli faktura je, nebo není zcela zaplacena, nebudeme již kalkulovat s poměrem čísel, ale pomocí podmínky if budeme ve výrazu vracet čísla 0, 1 a případně >1.

Zohledníme také splatnost, stav nezaplacená ještě rozdělíme na je/není po datu splatnosti.

Vzorec bude vracet hodnoty 0 – zcela zaplacená, 1-nezaplacená a >1 (např. číslo 2) - nezaplacená a je po datu splatnosti.

Jak obarvit sloupce, obrázek č. 10

(Ob10)

U barev sloupců ponechte volbu „Zobrazit číselné procento“ nezaškrtnutou.

Jak obarvit sloupce, obrázek č. 11

(Obr 11)

Výsledkem bude:

Jak obarvit sloupce, obrázek č. 12

Kde jinde použít rozlišování barvami?

Obarvovat sloupečky můžete podle mnoha dalších údajů, které potřebujete v systému ABRA Gen zvýraznit. Příkladem může být obarvení skladových karet, které jsou vaším výrobkem. Nebo v adresáři firmy dodavatelů, odběratelů, dlužníků, firmy bez přiděleného obchodního zástupce a podobně.

Přejete si nastavit barevné odlišení od našich konzultantů?

Neváhejte se na nás obrátit.