Aktuality

Byla uvolněna nová certifikovaná verze ABRA Gx 11.01.20

18. 3. 2011

dne 18. března 2011 byla uvolněna do distribuce verze 11.01.20. Tato verze přináší zejména realizaci legislativních změn, které nabývají účinnosti k 1.4.2011. Verze je k dispozici na obvyklém umístění, tedy v autorizované části našich stránek.

Vážení uživatelé informačních systémů ABRA,

Úpravy vyvolané novelou zákona o DPH:

Režim přenesení daňové povinnosti (tuzemský reverse charge) u vyjmenovaných komodit

 • Na prodejních dokladech s tuzemským typem obchodu je možné vybrat režim přenesení daňové povinnosti. Na dokladu se nepočítá DPH.
 • Na nákupních dokladech s tuzemským typem obchodu je možné vybrat možnost „Přiznat daň při pořízení (generovat DRC)“ a následně vytvořit doklad DRC, kterým se splní daňová povinnost i nárok na odpočet.
 • Přidány indexy pro vykazování v DPH přiznání (VýstR0, VýstR10, VýstR20).
 • Přidána skupina reportů v agendě Přehled DPH, které jsou schopné vytvořit přehledové výpisy dokladů v režimu přenesení daňové povinnosti z evidence DPH podle zákona.

Upozornění: export, který bude povinně přikládán k přiznání DPH, bude součástí následující verze, protože Česká daňová správa nezveřejnila ke dni certifikace požadovanou strukturu.

Změny v uplatnění odpočtu DPH

 • Hlavičky nákupních dokladů rozšířeny o položku Datum zaúčtování. Odpočet DPH musí být proveden až v období, kdy odběratel má daňový doklad a datum zaúčtování může tedy být v předchozím měsíci.
 • Přidán parametr ve Firemním nastavení „Zaúčtovat DPH s datem uplatnění odpočtu, pokud je datum účtování nižší a je v předchozím měsíci než datum uplatnění odpočtu DPH“, kterým je možné tuto funkci vypnout. Po update je zapnut

Pohledávky v insolvenčním řízení

 • V agendě Ostatní doklady – lze nově vytvořit nový doklad: Nový – Oprava daně (insolvenční řízení) s propojením za zdrojový doklad.
 • Přidány DPH indexy pro vykazování insolvenčního řízení do DPH přiznání.
 • Přidány tiskové sestavy na OSP – daňové doklady pro dlužníka.
 • Přidána skupina reportů pro vykazování snížení daňové povinnosti v insolvenčním řízení (§ 44 odst. 4 a § 100 odst. 6).

Ručení a dobrovolné zaplacení daně

 • Na prodejní i nákupní doklady doplněn parametr „Dobrovolné zaplacení daně“ do dialogu typ obchodu.
 • Přidána skupina reportů v agendě Přehled DPH, kde lze přehledně zjistit doklady v režimu dobrovolného zaplacení daně.

Opravy daňových dokladů (dobropisy)

 • Upraven obsah tiskových sestav a formulářů dobropisů a ostatních inverzních dokladů na výstupu. Tiskové sestavy tisknou v úvodní hlavičce název „Opravný daňový doklad“.
 • Na hlavičku všech inverzních dokladů (dobropisy, vracení…) byla přidána položka „Důvod opravy“.

Dále verze obsahuje následující změny:

 • V modulu Mzdy a personalistika přidán číselník „Klasifikace zaměstnání dle ISCO“ v agendě Pracovní poměry pro výkaz Trexima.
 • V modulu Maloobchodní prodej a restaurační prodej doplněna funkce, která umožní při zavření účtenky vybrat tiskárny pro tisk účtenky.
 • Bližší informace jsou uvedeny v legislativním zpravodaji „Legislativní změny DPH duben 2011“, který je možné získat v sekci Legislativa, metodika, postupy v autorizované části www.abra.eu.

Důležité upozornění:

Výše uvedené úpravy tiskových formulářů a sestav se týkají pouze systémových definic. Pokud používáte vlastní upravené definice, je nezbytné, abyste si zajistili jejich úpravu.

Verze nevyžaduje nové aktivační klíče, je plně funkční s klíči pro verzi 11.xx.

Dále upozorňujeme, že Ministerstvo financí bude zřejmě během měsíce dubna 2011 zveřejňovat různé formuláře a datové věty, které se týkají novely zákona o DPH. Zejména očekáváme elektronickou podobu hlášení přenesení daňové povinnosti na výstupu a formuláře týkající se výpisu z evidence DPH ohledně pohledávek v insolvenčním řízení a dobrovolného zaplacení daně (zvláštní způsob zajištění daně). Všechny tyto výstupy budou zařazeny do produktů ABRA Gx bezprostředně po zveřejnění jejich struktur na stránkách České daňové správy.


Zajímáte se o systém ABRA Gen? Napište nám!

Zeptejte se CZ