Aktuality

Byla uvolněna nová certifikovaná verze ABRA Gx 11.01.21

4. 4. 2011

dne 4. dubna 2011 byla uvolněna do distribuce verze 11.01.21. Verze je k dispozici na obvyklém umístění, které najdete na našem Zákaznickém portálu.

Vážení uživatelé informačních systémů ABRA,

Režim přenesení daňové povinnosti (tuzemský reverse charge):

  • Úprava chování programu při vykazování obchodů se státem sledovanými komoditami v režimu přenesení daňové povinnosti. Týká se obchodů se zlatem, emisními povolenkami a odpadovým materiálem
  • V agendě „Přehled DPH“ vznikly samostatné nové exporty pro vykazování těchto obchodů jako příloha přiznání DPH.
  • Na řádcích dokladů v režimu přenesení daňové povinnosti vznikly nové položky typ plnění, vykazované množství a vykazovaná jednotka. Tyto slouží k vyplnění hodnot, které jsou následně vykazovány výše uvedenými exporty.

Nový export ISPV Trexima 2011:

  • Vytvořena nová definice exportu ISPV Trexima pro rok 2011, k dispozici ve mzdových reportech

Zajímáte se o systém ABRA Gen? Napište nám!

Zeptejte se CZ