Aktuality

Byla uvolněna nová certifikovaná verze ABRA Gx 11.01.23

27. 4. 2011

dne 24. dubna 2011 byla uvolněna do distribuce nová certifikovaná verze ABRA Gx 11.01.23.  Verze je k dispozici na obvyklém umístění, které najdete na našem Zákaznickém portálu

  • Opravena chyba, kdy při vytvoření daňového dokladu na vstupu docházelo za jistých okolností k zaúčtování řádku s DPH se špatným datem – nejčastěji s aktuálním systémovým datem.
  • Provedena změna struktury exportů „Přenesení daňové povinnosti na vstupu i výstupu“ do aktuálně požadované podoby.

Modul Maloobchodní prodej:

  • Do uzávěrky prodeje bylo doplněno tzv. „vykrácení off-line prodejů a vracení“: pokud je součástí jedné uzávěrky off-line účtenka (bez vytvořeného skladového dokladu) a současně vracení (které je stornem prodejní účtenky), obě účtenky jsou až na znaménko stejné (vč. údajů Z/OP/P), dojde k jejich vzájemnému „pokrácení“ a žádný skladový doklad k nim v rámci uzávěrky nevznikne.
  • Při vracení účtenky se na novou účtenku nově kopíruje Z/OP/P. (Shoda údajů Z/OP/P je nutná pro tzv. „pokrácení“ off-line účtenek a vrácení v rámci jedné uzávěrky.)
  • Opravena chyba, kvůli níž se po vytvoření vratné účtenky nezobrazil její obsah.

Zajímáte se o systém ABRA Gen? Napište nám!

Zeptejte se CZ