Aktuality

Byla vydána nová verze 16.01.01 CZ, EN, DE produktů ABRA G3 a G4

17. 12. 2015

V rámci standardní Licenční podpory ABRA přináší novou verzi informačního systému.

Nejdůležitější změny verze:

Účetnictví/Daňová evidence

  • S účinností od 1. 1. 2016 vzniká pro plátce DPH povinnost podávat Kontrolní hlášení DPH (KH DPH). Zákonná úprava vychází z Novely zákona o dani z přidané hodnoty (360/2014 SB – Kontrolní hlášení je upraveno v § 101c – § 101i zákona o DPH). Na základě tohoto předpisu bylo v rámci ABRA SW implementováno rozšíření umožňující provedení přípravy tohoto podání. Sestavení KH DPH je implementováno jako součást agendy „Uzávěrky DPH“. Přehled dokladů vstupujících do uzávěrky KH DPH lze zobrazit přes agendu „Přehled DPH“
  • Do agendy „DPH registrace v zemích EU“ byla přidána nová položka „DPH na základě přijetí platby“, kterou nastaví subjekt, který je registrovaný k odvodu DPH ve Slovenské republice a bude od roku 2016 používat tzv. „Zvláštní úpravu uplatnění daně na základě přijetí platby“.

Mzdy a personalistika

  • Provedena aktualizace maximálního vyměřovacího základu SP s platností od 1.1.2016 na 1 296 288 Kč 

Před instalací je potřeba mít stažený nový licenční klíč pro rok 2016. Podrobnější informace o dalších opravách jsou uvedeny v readme.

 


Zajímáte se o systém ABRA Gen? Napište nám!

Zeptejte se CZ