Byla vydána verze 16.01.09 produktů ABRA G3 a G4

16. 8. 2016

V rámci standardní Licenční podpory ABRA přináší novou verzi informačního systému.

Nejdůležitější změny verze:

  • Na základě zákona č. 125/2016 ze dne 25.4.2016 se s platností od 1.5.2016 mění výše daňového zvýhodnění na druhé, třetí a každé další dítě následovně: 

    • Sleva na druhé dítě: 17 004 Kč.

    • Sleva na třetí a každé další dítě: 20 604 Kč.

    •  Hodnoty příslušných Globálních proměnných (S_DZDite2, S_DZDite3, S_DZInvDite2 a S_DZInvDite3) byly v této souvislosti aktualizovány. (#45697)

  • KV DPH - Opravena chyba v agendě Uzávěrky DPH, kdy mohlo za určitých okolností ve výkazu KV DPH dojít k chybnému vykázání sekce B.3.2 namísto správné sekce B.3.1. (#45962)

  •  Opravena chyba v TPV, kdy při smazání řádku technologického postupu docházelo i k smazání stejného řádku v předchozí revizi. (#45662)

Podrobný popis změn je uveden v README.