Aktuality

Čekání na prezidenta

23. 6. 2009

Software a legislativa – zajímavé spojení, které má svá úskalí. Zpráva o tom, jak výrobce ERP čeká na podpis prezidenta.

Software a legislativa – zajímavé spojení, které má svá úskalí. Zpráva o tom, jak výrobce ERP čeká na podpis prezidenta.

Informační systém je nástrojem dnešní doby. Jde o software, který generuje vyšší produktivitu práce, nehledě na obor, ve kterém je nasazen. Jeho pozitivem je také legislativní aktuálnost operací prováděných v systému za předpokladu, že si uživatel pravidelně systém aktualizuje. ABRA Software a.s., jako čistě česká společnost, garantuje svým klientům včasné legislativní aktualizace.

Není to však tak jednoduché. U navrhovaných legislativních změn je sice dopředu znám navrhovaný termín účinnosti nového předpisu, avšak pochopitelně za předpokladu, že projde parlamentem, poslaneckou sněmovnou a schválením prezidenta. Výrobce informačního systému tudíž sleduje všechny navrhované změny a odhaduje, které by mohly projít a které ne. Zákonodárci jim to však neusnadňují. Mění znění, termíny, nebo ještě lépe po krátkém čase ruší dříve schválené. Taková je politika. Výrobci ERP nezbývá než investovat do příprav na zapracování legislativních změn, a čekat.

Dnešní situace je stejná. Obě komory parlamentu schválily změny ve mzdové a daňové oblasti. Jde o slevy na pojistném na sociální zabezpečení pro zaměstnavatele, náhradu mzdy za první tři dny pracovní neschopnosti a evidenci odpisů hmotného majetku v odpisových skupinách 1 a 2 zařazených od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2010. Zbývá již jen podpis prezidenta, premiéra a vydání ve Sbírce zákonů. Je tedy možné, že se proces vyhlášení změn ještě zkomplikuje či časově protáhne. Ale o co jde, vždyť výrobce ERP musí umět zareagovat ze dne na den, že?

Markéta Brychtová
NEOPUBLIC Porter Novelli
(+420) 739 036 185
marketab@neopublic.cz


Zajímáte se o systém ABRA Gen? Napište nám!

Zeptejte se CZ