Aktuality

Digitalizací firmy zvýšíte náskok před konkurencí

23. 10. 2019
Automatizace výrobní haly

České firmy se aktivně zabývají digitální transformací a zaváděním prvků Průmyslu 4.0. Ukázal to nezávislý průzkum Svazu průmyslu a dopravy České republiky. Polovina firem chce v příštích pěti letech do této oblasti investovat více peněz. Důležitou motivací je pro většinu firem zlepšení tržní pozice ve vztahu ke konkurenci.

Průzkumu SP ČR se zúčastnilo 105 firem a jen 12 procent z nich do prvků Průmyslu 4.0 neinvestuje. To dokazuje, jak je pro české firmy důležité držek krok s moderními technologiemi. Vede je k tomu snaha uspět do budoucna a získat náskok před konkurencí nebo alespoň udržet s ní krok a zachovat si současnou pozici na trhu.

„Průmysl 4.0 se v praxi ve firmách projevuje ve formě digitalizace, integrace různých systémů a automatizace,“ vidí současnou situaci Martin Jirmann, CEO ABRA Software. „Proto je klíčové implementovat do firmy softwarové nástroje a systémy, které umožňují snadnou integraci přes moderní rozhraní API. Stále více je kladen důraz také na svět internetu věcí, díky němuž lze sbírat online data z výroby, skladů apod. a ihned s nimi pracovat.“

Průzkum naopak ukázal, že firmám při digitalizaci chybí strategický přístup. Digitální strategie by je přitom ochránila před nesystematickou implementací izolovaných dílčích řešení.

„Když stavíte dům, neprojektujete a nestavíte ho po patrech, která na sebe lepíte. Se strategickým IT je to stejné, je potřeba plánovat s dlouhodobým výhledem a s ohledem na trendy v oboru. ERP ABRA Gen je tak komplexní a přizpůsobivý systém, že dokáže naplnit většinu z klíčových potřeb firem,“ říká Martin Jirmann.

Přečtěte si 5 důvodů, proč digitalizovat svoji firmu.

Firmy investují do digitalizace kvůli zvýšení produktivity na zaměstnance (56 %), snižování jednotkových nákladů (44 %) a optimalizaci využití výrobních kapacit (41 %). Také v tomto případě je prvním krokem k optimálnímu řízení všech firemních procesů dobře nastavený informační systém.

ABRA Gen automatizuje a digitalizuje práci s doklady v celé firmě, a tím zbavuje zaměstnance zdlouhavé rutinní práce. Výrobním firmám šetří čas díky kapacitnímu plánování, řízení a detailní evidenci procesů ve výrobním provozu. Aktuální data z výroby jsou kdykoliv dostupná, což umožňuje kalkulaci ceny výrobku, průběžné sledování reálných nákladů nebo finanční pohled na velikost rozpracované výroby.

Jak funguje digitální firma od objednávky přes výrobu až po expedici ukazuje model digitální továrny ABRA Factory Lab: