Blog

Diplomové práce: pro školy, nebo pro studenty?

18. 11. 2014
blank

Devět let po sobě sledujeme úroveň diplomových prací v IT oborech vysokých škol. Po tak dlouhé době již můžeme porovnávat, jak studenti přistupují k di­plomkám nyní a co je v jejich přístupu oproti minulým letům jiné.

V září 2014 proběhl další ročník soutěže ICT Diplomová práce roku o nejlepší diplomové práce v oboru in­formačních a komunikačních techno­logií. Jak hodnotí letošní ročník Jiří Bílek, vyslanec ABRY v odborné porotě?

„Letošní studentské práce mi v něko­lika ohledech vyrazily dech. Především jejich odbornost a úroveň byla vynikající. Co mě však ještě více překvapilo a co je oproti minulým ročníkům výrazně jinak, byla cílevědomost studentů. Práce nepsali jen pro školu. Psali je pro svou vlastní profesní budoucnost. Studenti se zabývali problematikou, kterou uplatní v komerční sféře. Někteří se dokonce netajili úmyslem nechat si své řešení patentovat. Zkrátka ty práce byly maximálně propojeny s praxí. Je vidět, že i školy udělaly velký posun v orientaci na profesní uplatnění absolventů. A tak to má podle mě být.“

ABRA před 9 lety soutěž založila a před 3 lety předala žezlo ICT Unii, která je jejím dalším organizátorem. I v letošním ročníku byla ABRA partnerem kategorie Podnikové informační systémy, ostatní IT práce. Tuto kategorii vyhrál Vojtěch Krs z Fa­kulty informačních technologií ČVUT s prací „Trojrozměrné modelování ve virtuální realitě“.

Také máte pocit, že studenti dokáží lépe v praxi uplatnit teoretickou přípravu?


Zajímáte se o systém ABRA Gen? Napište nám!

Zeptejte se CZ