Aktuality

Do distribuce byla uvolněna verze 11.05.07 CZ produktů G1, G2, G3 a G4

1. 11. 2011

Vážení uživatelé informačních systémů ABRA, dne 1. listopadu 2011 byla uvolněna do distribuce verze 11.05.07. Tato verze přináší řadu změn. Verze a veškeré podrobnosti jsou k dispozici na obvyklém umístění, tedy v autorizované části našich webových stránek www.abra.eu.

Nejdůležitější změny jsou tyto:

Důležité upozornění!!!

Verze 11.05.xx přináší oproti verzi 11.03.xx implementaci variantních formulářů do dalších agend, konkrétně do agendy Adresář firem, Adresář osob a Skladové karty. V souvislosti s tímto vylepšením je třeba vzít v úvahu, že jména a třídy vizuálních prvků na těchto formulářích se změnily, a proto pokud vaše instalace obsahuje nějaké skripty pracující s vizuálními prvky, bude třeba spolu s updatem verze tyto skripty adekvátně upravit, jinak nebudou po update fungovat. Některé ze skriptů bude pravděpodobně možno nahradit přímo novou funkčností variantních formulářů. V případě nejasností či nejistoty se obraťte na naše konzultanty.

Rozšíření stávajících agend a modulů:

 • Bylo implementováno podepisování PDF- dokumentů, které systém vytváří v rámci tisku do souboru, elektronickým podpisem z certifikátu uloženého v systémovém úložišti.
 • Do číselníkových a dokladových agend byla přidána podpora fulltextového vyhledávání.

Adresář:

 • V agendě Adresář firem je nyní možnost pohodlně zadat fyzickou osobu jakožto firmu.
 • Do agendy Adresář firem a Adresář osob byly naimplementovány Variantní formuláře.

Dokumenty a přílohy:

 • PDF-přílohy k – souboru ve formátu ISDOCx- i samotný PDF dokument je možné opatřit elektronickým podpisem ze systémového úložitě.
 • V agendě Dokumenty byla rozšířena záložka X-Vazby o zobrazení vazby mezi Dokumentem a Odeslaným e-mailem.

E-maily a interní vzkazy:

 • Do ediatce odeslaného e-mailu ve formátu html přibyla možnost vkládat obrázky, odkazy a html obsah nahrát ze souboru či jej do souboru uložit.
 • Byla Provedena změna položek popisujících stav doručených e-mailů. Položka „Zkontrolováno“ byla převedena na vícehodnotovou položku „Stav“ s hodnotami 0=Neřešeno, 1=Zkontrolováno a 2=Vyřešeno.

Mzdy a personalistika:

 • Při update je nyní vylepšeno informování uživatele o změnách v globálních proměnných – pokud po provedení update přestane platit uživatelská hodnota některé globální proměnné, provede se o tom zápis do servisní knížky.

Nákup a Prodej:

 • V agendě Faktury vydané byla rozšířena záložka X-Vazby o zobrazení vazby mezi Fakturou vydanou a dokladem Odeslané pošty.
 • Byla přidána možnost vystavit dobropis faktury vydané zadáním celkové částky, kterou je požadováno dobropisovat (např. dobropisovámí celkové slevené částky) pomocí nové funkce Rozpočítat v editaci dobropisu.

Servis:

 • Nově lze rezervovat materiál z montážních listů modulu Servis.
 • Výrazně byl vylepšen číselník modelů servisních předmětů, který byl rozšířen o stromový a byly přidány nové záložky Použité díly/materiály a Přílohy.
 • Byl Doplněn automatický import daňových zálohových listů při fakturaci servisního listu.

Skladové hospodářství:

 • Připravené inventury lze nyní zahajovat ručně pomocí tlačítka Zahájit inventuru na Hlavním inventárním protokolu.
 • Do Dílčího inventárního protokolu byla doplněna funkce na přidání všech, při inventuře nenalezených, skladových karet s kladným stavem.
 • Do agendy Skladové karty (hlavní), záložka detail, byly naimplementováy Variantní formuláře.

Účetnictví:

 • Tato agenda nyní podporuje automatické rozúčtování částek při ukládání dokladů
 • Byla přidána podpora pro uplatnění odpočtu DPH na dokladu DRC v pozdějším období.

Podrobnější informace naleznete v aktuálním souboru Readme dostupném v části ke stažení.

Verze nevyžaduje nové aktivační klíče, je plně funkční s klíči pro verzi 11.xx.


Zajímáte se o systém ABRA Gen? Napište nám!

Zeptejte se CZ