Aktuality

Do distribuce byla uvolněna verze 12.01.12 CZ produktů G1, G2, G3 a G4

23. 1. 2012

Vážení uživatelé informačních systémů ABRA,

dne 23. ledna 2012 byla uvolněna do distribuce verze 12.01.12. Tato verze přináší především změny platné ve mzdách pro rok 2012, opravy chyb a další vylepšení. Verze a veškeré podrobnosti jsou k dispozici na našem Zákaznickém portálu.

Nejdůležitější změny jsou tyto:

Důležité upozornění!!!

Do této verze byly zapracovány změny ve mzdách platné od 1.1. 2012.

Nové agendy a moduly:

  • Z instalace systému ABRA Gx byl vyřazen původní AppServerL a byl nahrazen novějšími AppServerL-x86 (32bit) a AppServerL-x64 (64bit)

Účetnictví:

  • Upozornění k použití účetních výkazů: v předchozí verzi řady 12.xx došlo v rámci jiných úprav ke změnám v propojení systému ABRA Gx na SW MS Excel. Proto na stanicích, na kterých se účetní výkazy používají, je nutné opětovně zaregistrovat propojení na MS Excel (pomocí agendy Nastavení klienta).

Maloobchodní a restaurační prodej:

  • Došlo ke změně v poskytování finanční slevy na doklad v POSu. Nově se promítne jen na zboží, které není v POSu vyloučené ze slev. Pokud by takto rozpočítaná sleva vycházela vyšší, než je cena na řádku nebo vyšší, než je oprávnění obsluhujícího, pak ji nebude možné poskytnout.

Mzdy a personalistika:

  • Byly zpracovány změny ohledně zpojistnění dohod o provedení práce – DPP (Nová globální proměnná (S_NPMinDPP), k druhu k DPP byla přiřazena schémata pro výpočet pojistného, byly upraveny výpočty a posuzování účasti na SP/ZP z DPP, upraveny reporty aj.)
  • Podpora možnosti platit pouze důchodové pojištění byla zrušena k 1.1. 2012.

Nákup a Prodej:

  • Nově je možné při vytváření daňového zálohového listu vydaného ze zálohového listu vydaného naimportovat i textové řádky. (Toto slouží pro případ, kdy klient požaduje i v DZL uvádět k záloze vysvětlující texty, např. u zakázek dotovaných z EU apod.) Import řádků jiných typů (1,2,3) nadále není podporován, nemá smyl.

Ole rozhraní, nástroje přizpůsobení, skriptování, webové služby:

  • Byly upraveny datové struktury definic webových služeb a jejich Operací pro lepší podporu operací typu REST. (Upravena kontrola duplicity operací, byl přidán příznak Druh služby, upraveno načítání služeb pro druh služby SOAP)
  • Modul Apache pro RESTfull web API rozhraní (mod_abra_wsserver_http_2_2.dll) je nyní možné nakonfigurovat pro více spojení obdobně jako modul pro webové služby mod_abra_wsserver2_2.dl. (viz parametr ServiceNameSuffix v šabloně konfiguračního souboru sw.cfg.tmpl.)

Ostatní:

  • Do agendy Poptávkové listy byly naimplementovány Variantní formuláře.

Podrobnější informace naleznete v aktuálním souboru Readme dostupném v části ke stažení.

Verze vyžaduje nové aktivační klíče pro verzi 12.xx.

S pozdravem

Ing. Martin Bok
obchodní ředitel


Zajímáte se o systém ABRA Gen? Napište nám!

Zeptejte se CZ