Aktuality

Do distribuce byla uvolněna verze 13.01.09 CZ produktů G1, G2, G3 a G4

8. 3. 2013

dne 8. března 2013 byla uvolněna do distribuce verze 13.01.09. Verze a veškeré podrobnosti jsou k dispozici na novém umístění, tedy na Zákaznickém portálu https://zp.abra.eu.

Nejdůležitější změny jsou tyto:

 • Doplnění třídy skriptování „CFxInternet“ o http metody s možností zadat proxy nastavení pomocí parametrů.
 • Do bankovního ovladače CZ_CNB byl implementován import bankovního výpisu ve formátu FV5 a byl opraven import bankovního výpisu ve formátu FV3 v případě, že na řádku výpisu nebyla uvedena zpráva pro příjemce.
 • Bylo opraveno zaúčtování v případě, že Datum zaúčtování bylo zadáno včetně desetinné části (hodiny). Oprava zajistí, že Datum zaúčtování a datum DPH je při přiřazení do položky BO upraveno oříznutím desetinných míst. Tím je zajištěno, že datum je bez hodin.
 • Byl opraven výpočet odpisů pro karty s minulostí. A to u karet s minulostí, které jsou odepisované daňově podle životnosti nebo jako DNM v případě, že daňové odpisy skončily před zařazením majetku do systému, ale účetní odpisy ještě v systému pokračovaly, a u nichž dále muselo platit, že účetní odpisy měly nastaveno, že začínají v měsíci zařazení karty do evidence.

Maloobchodní a restaurační prodej

 • Opravena chyba, která mohla zablokovat uzávěrku prodeje, pokud byl stav šarže -1.
 • Opravena chyba způsobující použití nesprávné řady dokladů v zrcadle (projevovala se jen při použití více provozů).
 • Byla doplněna oprava položky Odvod při odvodu tržby.

Modul E-maily a interní vzkazy

 • Opravena chyba při odesílání e-mailů ve formátu Text+html, které obsahují v html přímo vložený obrázek (nikoliv obsahující odkaz na obrázek).

Modul Mzdy a personalistika

 • Byl opraven výpočet minimálního mzdového nároku/korigovaného průměru u mladistvých, případně invalidních zaměstnanců.
 • Byl opraven tisk položek solidárního navýšení daně na reportech Přehled za firmu/střediska při souběhu více pracovních poměrů.
 • Byla opravena sestava „Výpočet daně z příjmů vzor 17“ tak, aby tiskla částku odpočtu UZ – Úhrada za zkoušky podle §15 odst. 8).
 • Byly upraveny a vytvořeny sestavy, které zobrazují spočtené příspěvky na důchodové spoření ve II.pilíři. Jedná se o sestavy: Přehled za firmu, Přehled za střediska (měsíční), Výplatní páska I (použitelná od roku 2013) , Výplatní páska II (použitelná od roku 2013).

Podrobnější informace naleznete v aktuálním souboru Readme, který je dostupný na Zákaznickém portálu po vašem přihlášení.

Pokud již máte nainstalovanou a aktivovanou verzi 13.xx, pro novou verzi již nepotřebujete další aktivační klíče.


Zajímáte se o systém ABRA Gen? Napište nám!

Zeptejte se CZ