Dobře připravený informační systém je pouze jedním z kroků v přípravě firmy na GDPR

16. 2. 2018

GDPR je komplexní téma, které prostupuje mnoha firemními procesy. Společnost ABRA Software poskytuje účinný nástroj, který pomáhá v určitých fázích tohoto procesu pracovat s osobními údaji v souladu s nařízením GDPR. ABRA Software se nezabývá tvorbou právních analýz a právním poradenstvím.

Informační systém ABRA Gen pomáhá chránit osobní údaje a nakládat s nimi v souladu s GDPR. Využívá k tomu pokročilou ochranu dat, která prostupuje celým systémem.

Sebelepší software sám o sobě firmu na GDPR nepřipraví. Každý podnikatel musí analyzovat a dle potřeby změnit firemní procesy, při kterých se pracuje s osobními údaji.

ABRA Software pomáhá svým zákazníkům se změnou fungování firemních procesů v souladu s nařízením GDPR formou různých školení, seminářů a jednoduchých nástrojů, které náročný proces usnadní – např. formulář pro analýzu firemních procesů a interaktivní akční plán.

ABRA Software se nezabývá právním poradenstvím. Pokud si nebudete vědět rady, jak správně provést analýzu, vyhodnotit právní tituly, rozhodnout co je osobním údajem, navrhnout technická, bezpečnostní nebo procesní opatření, ABRA Software doporučuje konzultantské služby firmy ISECO. Konzultanti ISECO pomáhali definovat správnou formu podpory GDPR do IS ABRA Gen.