Aktuality

Dopady legislativních změn na příspěvkové a rozpočtové organizace

26. 1. 2010

Od 1. 1. 2010 vstupuje v platnost nová vyhláška k zákonu o účetnictví č. 410/2009 Sb., která nahrazuje původní vyhlášku č. 505/2002 Sb. Změny se týkají: neziskových státních organizací – např. příspěvkových organizací, územních samosprávných celků, státních fondů, dobrovolných svazků obcí a organizačních složek státu. Tyto změny se tedy nijak netýkají tzv. ne-státních neziskových organizací, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 (typ organizace v ABRA Gx – „Nevýdělečné organizace“).

V současné době musí výše uvedené organizace aktualizovat účtový rozvrh, předkontace a provést přeúčtování ze stávajících účtů na nové. Podrobné informace jsou uvedeny v těchto dokumentech:

Legislativní zpravodaj pro uživatele informačních systémů ABRA

  • legislativní změny v nové vyhlášce 410/2009 Sb. k zákonu o účetnictví pro příspěvkové organizace a rozpočtové organizace,
  • změny týkající se nové účetní osnovy po zrušení vyhlášky 505/2002 Sb., nahrazené vyhláškou č. 410/2009 Sb. platnou od 1. 1. 2010.
     

Příloha k vyhlášce 410/2009 Sb. (účtový rozvrh od strany 37)

  • Převodový můstek pro přechod na novou směrnou účtovou osnovu od roku 2010 je ve zkrácené formě uveden výše. 

Zpracování povinných výkazů prochází v současné době analýzou, o řešení budete informováni v dostatečném předstihu – jejich první použití je nutné od 1. 7. 2010.


Zajímáte se o systém ABRA Gen? Napište nám!

Zeptejte se CZ