Aktuality

Doplňky v definovatelných formulářích

23. 3. 2017

Velmi silným nástrojem systému ABRA Gen jsou jeho doplňky v definovatelných formulářích. Doplňky umožňují systém přizpůsobit individuálním požadavkům uživatelů. K dispozici jsou v definovatelných formulářích. Vyzkoušejme společně jeden z nich: jednoduchý webový prohlížeč.

>> Prozkoumejte všechny doplňky v online nápovědě systému ABRA Gen.

K čemu může doplněk „webový prohlížeč“ sloužit?

Například pro e-shopové zobrazení položek na skladových kartách nebo pro zobrazení informací z internetu o obchodních partnerech. Informace lze zobrazit z jakékoliv konkrétní URL adresy.

Zobrazení informací o obchodních partnerech

Výsledkem této ukázky bude zobrazení webové stránky partnera a informace na Justici.

Otevřete agendu Adresář firem a zvolte v menu Nastavení volbu Zobrazit definovatelný formulář.

(Obr 1)

Zobrazí se záložka Formulář.

(Obr 2)

U položky Definovatelný formulář klikněte na trojúhelníček představující další nabídku, tím se otevře seznam definovatelných formulářů, ve kterém zvolte Nový.

(Obr 3)

Pojmenujte nově založený formulář WEB.

(Obr 4)

Označte položku Definice formuláře kliknutím levého tlačítka a následně prostřednictvím volby po stisku pravého tlačítka vyberte Přidat > Pořadač.

(Obr5)

Novou záložku pojmenujte WEB Partnera.

(Obr 6)

Klikněte pravým tlačítkem na Záložka (Záložka) a vyberte položku Přidat /Doplněk. Všimněte si, že po opuštění pole Nadpis se Záložka přepsala na WEB Partnera (Záložka). Panel je nutné přidat proto, že Doplněk smí být v rámci panelu/ záložky nebo formuláře vždy jen jeden.

Klikněte pravým tlačítkem na Vodorovný panel a zvolte Přidat > Doplněk.

(Obr 7)

Zobrazí se volná plocha, na které klikněte levým tlačítkem na symbol nabídky (trojúhelníček) a vyberte konkrétní doplněk, v našem případě internetový prohlížeč.

(Obr 8)

Zobrazí se 3 zaškrtávací políčka a pole pro vložení výrazu. Zatrhněte nabízené položky podle vlastní potřeby.

Po stisku tlačítka Edituj budete mít možnost vložit výraz. Zvolte WWWAddress jako hodnotu položky - WWW, kterou najdete v Adresáři na záložce Další údaje, oblast Komunikace.

(Obr 9)

Po uložení se budou zobrazovat stránky obchodních partnerů.

Přidání dalšího webu

Přidáme ještě zobrazování webu www.justice.cz s dohledáním firmy podle IČ.

Klikněte opět pravým tlačítkem na Pořadač a přidejte další záložku.

(Obr 10)

Novou záložku pojmenujte .

(Obr 11)

Zvolte doplněk internetový prohlížeč a zadejte výraz 'https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-dotaz?dotaz='+OrgIdentNumber na dohledání firmy podle IČ.

(Obr 12)

Potvrďte OK a máte hotovo.

(Obr 13)

(Obr 14)

Co dál?

Tento tip berte jako malou ochutnávku doplňků definovatelných formulářů, kterým se ještě budeme věnovat. S pomocí doplňků můžete dostat do jediného místa systému informace o zákaznících nebo dodavatelích a významně zrychlit práci se systémem.

UPOZORNĚNÍ: Doplněk může být v rámci panelu / záložky / formuláře vždy jen jeden. Potřebujete-li víc doplňků na jednom formuláři, rozdělte si jej záložkami nebo pomocí panelů.