Efektivní provádění uzávěrek v ABRA Gen

10. 10. 2019
Efektivní provádění účetních závěrek

Různé druhy uzávěrek patří k běžné účetní práci. Ukážeme vám, jak s nimi efektivně pracovat v informačním systému ABRA Gen.

Uzávěrka DPH

Uzávěrka DPH vytváří přehledy a exporty pro odevzdání přiznání a dalších výkazů DPH na finanční úřad. Pamatuje si seznam dokladů, ze kterých byla vytvořena. Nově na ní lze dělat dodatečná daňová přiznání. Umí porovnat změny na dokladech po uzavření období.

Před spuštěním uzávěrky je nutné DPH zkontrolovat. K tomu účelu slouží připravené reporty v agendě Přehled DPH. Nejdůležitější je kontrola přehledu dokladů, kde si zkontrolujete, jestli jsou v konkrétních DPH indexech příslušné doklady, zda je nastaven správný výpočet DPH apod.

Kontrola DPH v připravených reportech
Kontrola DPH v připravených reportech

Kontrola DPH v účetnictví se nezabývá správností zdrojových dokladů, ale tím, zda je vše správně zaúčtováno. K tomu slouží například report obratů účtů za dané období.

Uzávěrku DPH spustíte pomocí přehledného průvodce. Po vytvoření uzávěrky nezapomeňte na záložce Další údaje zkontrolovat údaje o příslušném finančním úřadu a další podrobnosti, které jsou nutné pro správné podání či odeslání do datové schránky. Příští uzávěrka DPH si pak tyto údaje převezme.

Kontrolní hlášení i přiznání DPH lze jednoduše exportovat do souboru, který akceptuje příslušný úřad.

Pro usnadnění platby DPH doporučujeme vytvořit ostatní doklad, kterým si přeúčtujete DPH např. podle jednotlivých sazeb nebo podle DPH indexů na jeden účet. Na nový doklad pak lze vytvořit platební příkaz.

Vytvoření ostatního dokladu pro snadnou platbu DPH
Vytvoření ostatního dokladu pro snadnou platbu DPH

Pokud opravíte doklad v uzavřeném období, ABRA Gen jej dovolí uložit pouze oprávněným osobám. Doporučujeme právu udělit pouze kompetentním osobám ve firmě. Nové, změněné a smazané doklady v dané uzávěrce uvidíte na záložce Doklady.

Uzávěrka fakturace a ostatních dokladů

Uzávěrka zablokuje vytváření a opravu vytvořených faktur, záloh, dobropisů. Vytvoří kurzové rozdíly realizované i nerealizované.

Uzávěrku lze k vybranému datu provádět i mezitimně. Díky tomu nemusíte dělat realizované kurzové rozdíly po každém bankovním výpisu, ale můžete je vypočítat hromadně jednou za měsíc právě pomocí mezitimní uzávěrky. Připomínáme, že mezitímní uzávěrky je vhodné rušit, aby nedocházelo ke kumulaci nerealizovaných zisků a ztrát, které by pak zkreslovaly obraty. Po zrušení dojde k odstranění jen nerealizovaných kurzových rozdílů, realizované zůstanou.

Mezitimní uzávěrka k vybranému datu
Mezitimní uzávěrka k vybranému datu

Uzávěrka bankovních účtů a pokladen

Zablokuje vytváření a opravu vytvořených bankovních výpisů, vytvoří kurzové rozdíly k přepočtu měny k rozvahovému dni a nastaví počáteční stav nového období.

I v tomto případě lze spustit mezitimní uzávěrku, která přepočte stavy banky a pokladny a umožňuje sledovat jejich aktuální stav.

Uzávěrka skladů

Uzávěrka skladu má vliv na účetnictví, protože až po jejím dokončení lze doklady zaúčtovat. Provádění uzávěrky si lze velmi usnadnit nastavením automatické plánované úlohy.

Pro zobrazení aktuálních cen na skladových reportech využijte automatické oceňování skladových pohybů. Funkce nezablokuje doklady jako uzávěrka, ale přecení je k aktuálnímu datu, nejlépe pravidelně pomocí naplánované úlohy.

Automatické oceňování skladových pohybů
Automatické oceňování skladových pohybů

Doplněk Automatické zaúčtování skladových dokladů za vás po provedení uzávěrky skladu zaúčtuje ty doklady, které jsou uzavřené, ale ještě nebyly zaúčtované. Díky doplňku nemusíte dohledávat zdrojové doklady.

Uzavření majetku

Uzávěrku majetku zastupuje v ABRA Gen funkce Zaúčtování odpisů majetku. Po jejím provedení již není možné majetek zhodnocovat, vyřazovat a měnit odpisy.

Účetní závěrka

Účetní závěrka vypočte hospodářský výsledek a nastaví a zaúčtuje koncové a počáteční stavy. Provádět ji můžete kolikrát potřebujete. Výhodně je provést uzávěrku na začátku roku a nastavit si tak počáteční stavy.

Při spuštění účetní závěrky se vám zobrazí tzv. Kontrola ostatních uzávěrek, kde přehledně uvidíte, které uzávěrky ještě nebyly provedeny.

Kontrola ostatních uzávěrek
Kontrola ostatních uzávěrek

 Jak zabránit úpravám dokladů z již proběhlých uzávěrek

V ABRA Gen existují tři možnosti, jak omezit úpravy dokladů či řádky účetního dokladu – auditace, blokace a uzávěrka. Doporučujeme pracovat podle potřeby se všemi stavy. Podívejte se, co který stav realizuje.

Doporučujeme důsledně nastavit práva pro odpovědné osoby, které mohou provádět blokace, auditace i uzávěrky.