Efektivní řízení zásob

16. 1. 2020
Efektivní řízení zásob

Jak co nejrychleji odbavovat zakázky a zajistit optimální stav zásob? Řešením je řídit logistiku s pomocí vhodně zvoleného firemního a skladového systému. Zamezí chybám a ušetří spoustu zbytečné práce, starostí i peněz.

Nebojte se technologií

Logistika je velmi komplexní soubor činností, proto je žádoucí zvolit v první řadě správný účetní a skladový systém, který umožní řídit ji jako celek. Jen tak lze dosáhnout žádoucí míry automatizace a využívat lidské i materiální zdroje efektivně.

Mnoho firem stále spoléhá na relativně levnou lidskou pracovní sílu. Úspora je však v takovém případě pouze zdánlivá – co může poměrně snadno a dlouhodobě vyřešit skladový informační systém, tím se zabývá často nadbytečný počet zaměstnanců. Navíc při přetrvávajícím nedostatku kvalitních pracovníků napříč obory i kvalifikací je personální pokrytí všech potřebných činností nejisté a rizikové, podléhá sezonním výkyvům a v součtu je také dosti nákladné.

Co se pak na jedné straně ušetří na pokročilých řešeních, to se projeví v chybách, prostojích a paradoxně vyšších nákladech na lidské zdroje. Cílené a smysluplné využití technologií a automatizace je z dlouhodobého hlediska finančně i organizačně efektivnější.

Promyšlené řešení moderního skladu

Technologie tedy mohou řízení zásob i organizaci práce v logistice významně ulehčit, ne každý podnik je však umí správně využít. Mnoho firem se potýká s následky tzv. ostrůvkového řešení, tedy izolovaných aplikací či systémů používaných na jednotlivé postupy. Snaha pokrýt dle potřeby a často živelně každou část logistického procesu zvlášť tak přes dobré úmysly mnohdy končí zmatkem, chybami, nedostatečným přenosem informací a neefektivním využitím zdrojů či dokonce ztrátami. Dalším kamenem úrazu je nedostatek dat nebo neschopnost je správně integrovat a využít v praxi.

Již při implementaci, resp. volbě vhodného řešení pro daný podnik je třeba vzít v úvahu, jak celý „organismus“ funguje, vše velmi dobře pochopit a podrobně promyslet, aby řešení skutečně odpovídalo potřebám dané firmy.

Když je pak implementováno správně zvolené a nastavené řešení, provozu se značně uleví – na skladě je vždy to, co je třeba, nákup i prodej běží hladce, nehromadí se ležáky a lidé vykonávají práci efektivně, bez chyb a časových prodlev. Zlepší se také organizace práce, účetní operace a efektivita práce na všech úrovních – od skladu po management.

Jak na efektivní řízení skladu

Klíčem k úspěchu řízení zásob je zpravidla integrace všech, případně podstatné části procesů v jednom stabilním firemním skladovém systému. Ten lze bez problémů průběžně aktualizovat a s pomocí nadstavbových funkcí pak všechny související procesy dokonale propojit a zpřehlednit.

Důležité je správně nastavit již samotnou skladovou evidenci, nejlépe v digitální podobě. Sběr dat a jejich využití ve všech dotčených oblastech jsou paralelní procesy, kdy na jedné straně přijde dodávka zboží a na straně druhé mají všichni od skladníka po účetní správné a aktuální informace, s nimiž v celém procesu pracují.

V jednom propojeném systému jsou k dispozici nejen informace o zboží či materiálu, ale také o samotné objednávce, jednotlivých krocích, dotčených pracovnících i veškerých dalších postupech až po management a plánování. Netřeba zdůrazňovat, že již průběžné shromažďování dat a jejich řízené propisování na všechna správná místa značně eliminuje riziko chybovosti či ztrát.

V ABRA Gen je skladové hospodářství přímo propojeno s nákupním modulem, který z objednávek automaticky vytváří příjemky, na druhé straně pak logicky navazuje modul Prodej. Nabízí se zde široké možnosti v oblasti řízení zásob, polohování skladů a využití WMS i v mobilní verzi. Zároveň jsou všechny postupy provázány s účetnictvím a pro řízení práce ve skladu i management zásob lze velmi efektivně využít pokročilé nástroje vizualizace díky ABRA Business Intelligence. Samozřejmostí jsou mobilní čtečky, nastavení optimálních tras, vynikající trackovatelnost položek a další pokročilé funkce podle potřeb konkrétního podniku.

Proč řídit zásoby pomocí WMS

Efektivnímu řízení skladu i zásob může významně napomoci moderní WMS (Warehouse Management System), který umožňuje detailní evidenci zboží na skladě a hraje klíčovou roli při řízení činností a organizaci skladu. WMS bývá zpravidla integrovanou součástí firemního ERP (včetně systému ABRA Gen) a obsáhne sám o sobě mnoho informací i funkcí.

Při správném nastavení a využití WMS vždy přesně víte nejen v jakém skladu, na jaké pozici a v jakém množství se zboží či materiál nachází, ale také jak jej co nejdříve najít. Když je WMS navázán na firemní ERP, máte vždy aktuální informace o tom, kolik, čeho a kdy objednat, příp. od koho. Díky využití čteček či mobilních terminálů a napojení na firemní účetní i skladový systém je podstatná část rutinních činností automatizována, snáze lze také zadávat a řídit práci či pohyb zboží i osob po skladu.

Dobře využívaný WMS vede v důsledku k lepšímu využití skladových prostor, funkčnímu plánování nákupu a prodeje, optimalizaci zásob a eliminaci chybovosti či časových ztrát.

Hudba budoucnosti?

Nejmodernější technologie nyní nabízejí i v logistice řešení, která donedávna zněla jako utopie. Významně větší výpočetní výkon, přesun značné části procesů do cloudu, rychlý rozvoj senzorů IoT i využití robotiky či umělé inteligence ve výrobě i prodeji daly vzniknout pojmu „chytrá logistika“.

Po skladu tak mohou jezdit stroje bez obsluhy, čtečky mohou být nahrazeny brýlemi na virtuální realitu a kontrolu poloh či optimalizaci tras mohou obstarávat i drony. Podnikové ERP systémy umí automaticky komunikovat se zákazníky, dodavateli i výrobci a řešení zakázky z podstatné části realizovat automaticky. Jednou z největších novinek jsou spolupracující roboti nadaní umělou inteligencí a schopností učení.

Dá se říci, že moderní sklad se bez automatizace a moderních technologií prakticky nemůže obejít. V dnešní rychlé době již nelze spoléhat na papíry, excelovské tabulky, ruční zpracování informací od docházky po účetnictví a živelné předávání informací mezi pracovníky.

Když nové technologie správně využijeme, budeme moci více zdrojů, a zejména lidské práce smysluplně využít k tvorbě hodnot a při činnostech, při nichž je a stále bude lidský faktor nenahraditelný. Technologie nám tak nejen uvolní ruce od rutinních činností, ale především umožní v rychlém konkurenčním prostředí podnikat efektivně, se ziskem a s potěšením.