Legislativa

EKO-KOM: Novinky ve vykazování litteringových obalů

12. 4. 2023
Efektivní zpracování účetnictví v ERP ABRA Gen

Osoby uvádějící na trh nebo do oběhu jednorázové plastové obaly mají povinnost hradit na základě písemné smlouvy obcím náklady vynaložené na jejich úklid. Tato povinnost nabyla účinnosti 1. 1. 2023.

Tuto povinnost je možné splnit prostřednictvím uzavřené smlouvy o sdružené plněním s autorizovanou obalovou společností EKO‑KOM od 1. čtvrtletí 2023. V rámci čtvrtletního výkazu o produkci obalů vyplníte list L – Litteringové obaly, na jehož základě vám bude fakturována odpovídající částka (celková hmotnost obalů v tunách x sazba za tunu).

Povinnost se vztahuje na jednorázové prodejní plastové obaly na potraviny a nápoje, které jsou zcela nebo částečně vyrobeny z plastu a na plastové odnosné tašky. Podrobnosti naleznete přímo na stránkách EKO-KOM.

Jak postupovat v ABRA Gen

V ABRA Gen je k dispozici doplněk, který umožňuje společnostem zapojených do systému sběru a recyklace obalových odpadů snadno vyplňovat čtvrtletní výkazy pro společnost EKO-KOM. Na základě nastavení obalů a zboží v ABRA Gen jsou automaticky vyplněny listy výkazu J1-1A až O4.

Pro správnou evidenci je nutné nainstalovat aktuální verzi doplňku, a to i v případě, že společnost tyto typy obalů do oběhu neuvádí.

V důsledku změny legislativy v evidenci litteringových obalů došlo k přidání nové záložky „L“ do výkazu společnosti EKO-KOM. Nové položky přibyly také do číselníku EKO-KOM. Do formuláře v agendě Skladové karty (záložka EKO-KOM) a v číselníku Obaly EKO-KOM byla přidána nová položka „Litteringový obal“.

Littering v doplňku EKO-KOM

Metodiku vykazování komplexně popisuje naše PDF příručka.