Accounting and statements

Basic module of the information system that serves for records of documents and related accounting operations.

I´am interested in a presentation
Its linkage to other modules ensures comfortable linking the initial documents with accounting already on their drawing.

Modul Účetnictví nabízí

 • Přehledné výstupy pro ekonomický controlling a manažerské rozhodování.
 • Automatizaci rutinních prací.
 • Propojování prvotních dokladů s účetnictvím již při jejich vystavení.
 • Komfortní globální kontroly zaúčtovaných dokladů.
 • Řízení cashflow.
 • Finanční plánování.
 • Automatické zaúčtování dokladů z ostatních agend.
 • Propracovaný systém předkontací, které je možné uživatelsky upravovat.
 • Možnost opravovat zaúčtované doklady.
 • Pravidelnou aktualizaci legislativy.

Tipy a triky

 • Modul umožní sledovat výnosy a náklady po jednotlivých odděleních s rozpadem až na jednotlivá střediska, obchodní případy, zakázky nebo projekty.
 • Díky přímému vytváření účetních zápisů ze zdrojových dokladů jsou vyloučeny rozdíly mezi účetním deníkem a obchodními, skladovými, výrobními a dalšími doklady.
 • Zaúčtované doklady je možné automaticky nebo podle vlastního nastavení párovat a tím je zařadit do přehledných skupin.
 • Propracované účetní předkontace dovolují maximální automatizaci zaúčtování. Výsledkem je rychlejší a pohodlnější práce účetních.
 • Účetní závěrka má povahu opakovatelné a vratné akce. Po jejím provedení lze v daném období i nadále pracovat včetně možnosti oprav nebo zadávání nových dokladů. Ochranu před nežádoucím zásahem zajistí blokace období nebo auditace účetních záznamů (oba procesy lze provést zároveň).
 • Důsledná kontrola. Agendy Účetní žádosti, Saldokonto a Hlavní kniha poskytnou detailní přehled pro ověření, zda je vše zaúčtováno správně.
 • Systém se v rámci přiznání k dani z přidané hodnoty postará o evidenci včetně podání elektronického přiznání a řešení kontrolního hlášení DPH. Kromě řádného výkazu lze sestavit také opravné a dodatečné daňové přiznání.
 • Systém umožňuje vést zároveň účetnictví více firem.
 • Faktury, dobropisy, účtenky a další doklady se dají vést v cizí měně. Systém vypočte kurzové rozdíly a postará se o aktualizaci kurzovních lístků.
 • V programu najdete potřebné účetní výkazy definované zákonem s možností výstupu do MS Excel a Open Office.
 • Systém podporuje elektronickou výměnu dat včetně formulářů pro státní instituce a export jednotlivých dokladů.

Přehledná data

 • Systém umožňuje zobrazit reporty s detailním přehledem nákladů a výnosů jednotlivých středisek nebo zakázek.
 • Obdobně zobrazuje libovolné oblasti účetních tříd, skupin a účtů, v třídění podle účtů, firem, zakázek, středisek, projektů a obchodních případů a dalších kritérií.
 • Snadno rozlišíte data připravená k zaúčtování, data zaúčtovaná, data, která již prošla závěrkou a podobně.
 • Navíc díky sledování změn lze v celém systému dohledat provedení jakékoliv změny.
 • Díky speciální funkci NxReal můžete s účetními daty pracovat i z prostředí Microsoft Excel.Tato funkce vrací obrat účtu/více účtů za období, středisko, zakázku, obchodní případ atd. S jejím využitím si můžete postavit kompletní finanční model firmy. Lze ji využít pro plánování, tvorbu rozpočtů, sestavení nástrojů pro predikce, vyhodnocování atd.

I’m interested in demonstrating the module Accounting and statements

I am interested in a presentation [post_title] EN