Cena ABRA Gen

ABRA Gen je plně modulární systém, který vám sestavíme tak, jak ho bude vaše firma opravdu využívat. Od rozsahu využití systému se také odvíjí individuální cena.

Jak cenu stanovíme?

Naši obchodníci a konzultanti navštíví vaši firmu a v rámci implementační studie analyzují vaše potřeby. Následně vám navrhneme řešení na míru, jehož součástí je také přesná cena. Platit tedy budete jen za to, co skutečně využijete.

Co cena za systém zahrnuje?

Cena za pořízení nového systému se dělí na dvě části: licence a implementace. U licencí mohou nastat různé varianty ceny v případě řešení on premise (tj. provoz na vlastním hardwaru zákazníka) a v pronájmu (provoz v cloudu).

Implementace systému má typicky také dvě části: implementační analýzu a dále vlastní implementaci, která zahrnuje například instalaci a nasazení systému, zakázkové úpravy, individuální školení a workshopy, převod dat z původního systému a zvýšenou podporu uživatelů po náběhu do ostrého provozu.

Na implementaci ABRA Gen se podílejí jak konzultanti, tak projektový manažer, jehož služby jsou součástí celé dodávky.

V případě řešení on premise může být dodatečným nákladem investice do nového hardwaru.

Celková cena pořízení ABRA Gen

V závislosti na počtu uživatelů a komplexnosti celého řešení se celková cena za nasazení systému do firmy pohybuje v rozmezí stovek tisíc až jednotek milionů korun. Obvykle se cena licence pohybuje okolo 15 – 35 tisíc korun za uživatele v závislosti na rozsahu modulů. Cena implementace se obvykle pohybuje mezi 100 – 200 % z celkové ceny licence.


Používáte již systém ABRA Gen a potřebujete znát ceny rozšíření? Podrobný ceník najdete na Zákaznickém portálu.


Zeptejte se na cenu systému ABRA Gen

Poptávka: [post_title] CZ
Upřesněte prosím, jak vám můžeme pomoci.