Hromadné zpracování faktur a záloh

Automatizujte plně proces odesílání faktur a jiných dokladů.

Mám zájem o předvedení
blank

Sada je určena pro hromadné odesílání faktur. Umožňuje přejít od ručního zpracování každé faktury zvlášť k plně automatizovanému procesu. Faktury lze automaticky tisknout na tiskárně nebo jednoduše exportovat do elektronického formátu (ISDOC nebo PDF) a odesílat e-mailem.

Jak doplněk funguje

Nejdříve se nadefinuje postup zpracování dokladu; v optimálním případě obchodník faktury doklad pouze připravuje a ukládá v informačním systému. Následně pracovník zodpovědný za zpracování odchozích faktur celého podniku spustí jejich hromadné zpracování , které proběhne u každé faktury podle nastaveného způsobu komunikace s konkrétní firmou.

Dle nastavení v Adresáři rozdělí ABRA Gen dokumenty na:

Posílané poštou
  • centrálně se vytisknou na tiskárně na zvoleném formuláři
  • zaevidují se do modulu Pošta na formuláři České pošty pro hromadné podání
Posílané elektronicky
  • vytvoří se e-mail s PDF přílohou a připojeným elektronickým podpisem
  • eviduje souhlas klienta v adresáři firem

Po instalaci balíčku přibude v agendě Faktur vydaných nová položka „stav zpracování“. Obsluha si pomocí filtru zobrazí všechny doposud nezpracované faktury a tlačítkem „Tisk / odeslat“ spustí jejich automatizované zpracování. Následně dojde k postupnému zpracování všech faktur. Buď vytištěním faktury s vytvořením záznamu v modulu Odeslaná pošta nebo exportem do elektronického formátu ISDOC či PDF s vytvořením záznamu v agendě Odeslané e-maily.

V systému se po zpracování u každé faktury zapíše způsob jejího odeslání a faktura je barevně odlišena od nezpracovaných dokladů.

Kdo doplněk nejčastěji využívá

Všechny firmy, které pravidelně vystavují větší množství faktur. Například obchodní společnosti, pojišťovny, dodavatelé energií, telekomunikačních a jiných služeb atd.

Mám zájem o předvedení doplňku Hromadné zpracování faktur a záloh

Mám zájem o předvedení [post_title] CZ