Komunikace s MS Exchange a Google Apps

Automatická synchronizace Adresáře, Kalendáře, Úkolů a Emailů.

Mám zájem o předvedení
blank

Doplněk slouží k synchronizaci mezi informačním systémem ABRA Gen a MS Exchange. Dochází k synchronizaci Adresáře, Kalendáře, Úkolů a Emailů. Synchronizační služba se do ABRA Gen i do Exchange připojuje pomocí webových služeb a načítá vždy změny od poslední synchronizace. Tyto změny pak zapíše do druhého systému.

V nastavení je možné zvolit, jak často a které části se budou synchronizovat. V rámci nastavení lze také určit, kterým směrem se budou údaje synchronizovat. Je možné přenášet pouze změny z ABRA Gen do Exchange, pouze z Exchange do ABRA Gen a nebo lze zvolit obousměrnou synchronizaci. Lze tedy například nastavit, že adresář se bude synchronizovat z ABRA Gen do Exchange, zatímco Kalendář se bude synchronizovat obousměrně.

Adresář

Synchronizují se Adresář osob v ABRA Gen (+ údaje o firmě). Pro synchronizaci je v Exchange vytvořena samostatná složka adresáře s názvem ABRA Gen. Všechny přenášené kontakty z ABRA Gen se ukládají do této složky.

V rámci nastavení lze nastavit, které kontakty může daný uživatel vidět. Typicky není například žádoucí aby obchodní zástupce viděl kontakty na dodavatele nebo můžeme chtít aby naopak viděl pouze ty firmy, které má na starosti.

Doporučujeme na adresáři nenastavovat obousměrnou synchronizaci, ale pouze směrem z ABRA Gen do Exchange. Tím se usnadní správa adresáře a také je pak možné definovat obsah přenášených dat pomocí standardních výrazů ABRA Gen (platí pro všechny části).

Kalendář

Synchronizují se Aktivity z ABRA Gen do hlavního kalendáře uživatele v Exchange.
V rámci nastavení je možné nastavit, které aktivity se budou do adresáře přenášet – např. jen určitý typ a řady, které odpovídají časovému plánování. Pokud chtějí události v Exchange i editovat a zakládat nové, je možné použít obousměrnou synchronizaci.

Úkoly

Stejně jako u kalendáře se synchronizují aktivity do seznamu úkolů v Exchange. Pomocí nastavení se určí, které typy a řad aktivit odpovídají úkolům.

Mail

Pokud je aktivní synchronizace emailů, přenášejí se všechny přijaté i odeslané emaily do ABRA Gen. Podle emaily nebo domény odesílatele/adresáta se zpráva přiřadí dané firmě/osobě. V ABRA Gen je tak evidována veškerá firemní komunikace a lze tak sledovat průběh komunikace s danou firmou i pokud s ní komunikovalo více zaměstnanců najednou. Emaily jsou navíc v ABRA Gen archivovány i v případě, že uživatel smaže emaily ze své schránky.

Předpokladem pro nasazení je funkční Exchange 2007 nebo novější a zprovozněné Exchange Web Services (EWS). Dále je potřeba mít zakoupenou licenci na webové služby ABRA Gen.

Mám zájem o předvedení doplňku Komunikace s MS Exchange a Google Apps

Mám zájem o předvedení [post_title] CZ