Online komunikace s obecným e-shopem

Propojte informační systém s e-shopem a evidujte data pouze v ABRA Gen.

Mám zájem o předvedení
blank

Doplněk zajistí napojení internetového obchodu na informační systém ABRA Gen v online režimu. Hlavní výhodou propojení systémů je jednotné datové úložiště (tzn. veškeré informace zapisujete pouze do ABRA Gen – e-shop si je automaticky v pravidelných intervalech nebo na vyžádání obsluhy dle obsahu ABRA Gen aktualizuje). Na funkčnost tohoto řešení, které vašemu e-shopu fakticky otevírá vrátka do dat informačního systému, je nutné navázat implementací vámi konkrétně požadovaných funkčností na straně e-shopu (zajistí dodavatel vašeho e-shopu).

Online rozhraní funguje na technologii webových služeb, které jsou volány z prostředí e-shopu a dle požadavků e-shopu poskytují patřičná data z databáze ABRA Gen. Rozhraní podporuje možnost čtení i zápisu informací o firmách, osobách, provozovnách, skladových kartách (vč. skladového menu), objednávkách. Rozhraní podporuje jak přenos všech aktuálních informací, tak pouze přenos provedených změn.

Typickým použitím komunikačního můstku jsou tyto datové výměny:

  • Seznam skladových karet (ABRA => e-shop)
  • Adresář firem, jejich provozoven a osob (obousměrně)
  • Vytváření objednávek zákazníků (e-shop => ABRA)
  • Stahování formulářů objednávky/faktury v PDF (ABRA => e-shop)
  • Hlavní i individuální ceny zboží (ABRA => e-shop)

Řešení předpokládá, že objednatel disponuje ve vlastní síti počítačem, který je „vidět“ z Internetu a současně vidí i do vnitřní sítě, kde je umístěn server s ABRA Gen. Dále klade důraz na přiměřenou kvalitu připojení k internetu (dle intervalu komunikace).

V rámci dodání řešení doporučujeme přiobjednat tyto služby:

  • Instalace serveru webových služeb a webového serveru APACHE (a instalace zásuvného modulu) v provozovně objednatele v rozsahu 3 hodin v ceně 4 950,- Kč.
  • Individuální zaškolení pracovníků provozovatele eshopu v pravidlech a formátech komunikace s webovou službou v rozsahu 8 hodin v ceně 13 200,- Kč.
  • Poskytnutí časově omezeného přístupu na zkušební server webových služeb (aby mohl poskytovatel eshopu v rámci dohodnutého harmonogramu realizace vytvářené rozhraní průběžně testovat).

Dále je možné přiobjednat individuální úpravy standardního řešení (realizace je prováděna na základě analýzy) v hodinové sazbě 1650 Kč/hod.

Implementačně jednodušší offline variantou je řešení Import dokladů z XML pro dávkový import internetových objednávek a dále řešení pomocí automatizačního serveru v modulu komunikace na export dat.

POZOR : Technologie webových služeb obecně předpokládá, že objednatel si zajistí bezpečnou komunikace mezi serverem webových služeb a serverem, na kterém běží eshop. O možnostech zabezpečené komunikace se poraďte se svým správcem IT.

Mám zájem o předvedení doplňku Online komunikace s obecným e-shopem

Mám zájem o předvedení [post_title] CZ