Řízení pohledávek a automatické upomínky

Automatické vytváření upomínek na nezaplacené faktury.

Mám zájem o předvedení
blank

Řešení je určeno k automatickému vytváření upomínek na nezaplacené faktury. V definici můžete zadat, po kolika dnech od nezaplacení se má generovat první upomínka a kdy další po první upomínce. U každé upomínky je možná volba elektronického odeslání e-mailu nebo papírové podoby.

Z upomínání lze vyloučit faktury, které jsou klientem rozporovány (reklamace) na definovanou dobu a doplnit k dokladu upomínání poznámku. Obdobně lze z upomínání vyloučit celou firmu (např. firmy ve skupině, firmy, kde se platí vzájemnými zápočty a podobně.)

Aplikace po zafiltrování nezaplacených faktur sama ověří, zda již je faktura v termínu první upomínky nebo od poslední upomínky uběhl předepsaný čas. Při splnění všech podmínek vygeneruje příslušné upomínky a nastaveným způsobem zajistí odeslání výzvy k úhradě (e-mail, papírově).

Je-li zahájen proces upomínání, lze u faktury měnit stavy – předáno na právní oddělení, předáno k soudu, platební rozkaz, exekuce atd. Tyto údaje lze měnit i u dokladů uzavřených účetními uzávěrkami, které se následně připojí k fakturám vydaným jako jejich platba. Po vytvoření plateb je otevřena agenda pokladních příjmů se záznamy, které byly právě vytvořeny (pro možnost rychlé kontroly, popř. tisku). V okně aplikace je dále k dispozici tlačítko „Odstranit řádek“. Po stisknutí tohoto tlačítka dojde k odstranění aktuálního řádku. Stisknutím tlačítka „Zavřít“ se provede ukončení aplikace bez vytvoření dokladů plateb.

Pozn.: Řešení umožňuje spolupráci se základním balíčkem „Splátkový kalendář a pozastávky.“ Faktury s nastaveným splátkovým režimem jsou upomínány pouze při porušení splátkového kalendáře.

Mám zájem o předvedení doplňku Řízení pohledávek a automatické upomínky

Mám zájem o předvedení [post_title] CZ