Sdílení číselníků mezi vedenými firmami (pro MSSQL/ORACLE)

Snadné sdílení informací mezi různými firemními databázemi.

Mám zájem o předvedení
blank

Řešení je určeno pro uživatele, kteří v rámci jedné instalace ABRA Gen evidují více databází (firem) a je pro ně výhodné mezi těmito firmami sdílet číselníkové, nebo jiné informace.

Fakticky si sdílení číselníků představte tak, že v několika databázích ABRA Gen vidíte a spravujete např. společný adresář nebo číselník skladových karet. Z funkčního hlediska není uživatel při strandardní práci s daty nijak omezen, přidávání, úpravy i mazání záznamů ve sdíleném číselníku je možné provádět z každé firmy do kterého je číselník sdílen.

Vybrané příklady využití sdílení číselníků

  • Výrobní a obchodní firma – Jedna firma vyrábí, druhá firma se zabývá distribucí. Firmy budou mít společný seznam skladových karet a číselník zakázek. Ve výrobní firmě na skladové karty bude navázán proces výroby (kusovníky, normy apod.), v obchodní firmě pak obchodní proces (nabídky, objednávky, CRM apod.). V číselníku zakázek lze v obou firmách sledovat průběh procesu od objednávky, přes výrobu až po dodání odběrateli.
  • Firma vedoucí účetnictví více subjektům – Zaměstnanci často potřebují přistupovat do účetnictví více firem. V těchto případech bývá požadováno sdílení seznamů uživatelů, kteří přistupují do obou společností (i přístupové heslo tedy zůstává stejné). Dále se jako vhodné může jevit sdílení účetního rozvrhu, popř. účetních předkontací.
  • Skupina firem, zajišťujících reklamu – Každá z firem skupiny poskytuje rozdílné služby, většinou ale pro stejný okruh zákazníků (jednou si zákazník u jedné z firem nechá udělat billboard, u další z nich si nechává potisknout reklamní trika, s třetí z nich řeší internetovou reklamu). V tomto případě se jako výhodné jeví sdílení adresáře firem, včetně kontaktních osob a podrobností o nich.

Řešení je možné implementovat pouze ve spojením s IS ABRA Gen a databázovým servem ORACLE, na jehož technologických možnostech je od základů postaveno. Řešení je podrobněji technologicky a funkčně popsáno v přiloženém dokumentu.

Mám zájem o předvedení doplňku Sdílení číselníků mezi vedenými firmami (pro MSSQL/ORACLE)

Mám zájem o předvedení [post_title] CZ