Univerzální importy dat (LUBIX)

Snadná aktualizace dat v systému ABRA Gen.

Mám zájem o předvedení
blank

Aplikace Lubix-MultiImport je určena pro zadávání a aktualizaci dat v ERP systému ABRA Gen. Jedná se o samostatnou aplikaci, která s ABRA Gen komunikuje pomocí otevřeného rozhraní. Aplikace Lubix umožňuje do systémů ABRA Gen zadávat nové záznamy a aktualizovat již existující záznamy. Navíc je možné provádět dávkové operace obou výše uvedených procesů zcela automaticky dle importních souborů a nastavení v aplikaci. V aplikaci je k dispozici i test správnosti importů.

Veškeré nastavení importů je v aplikaci řešeno vizuálně a uživatelsky maximálně přívětivě.
Aplikace je záměrně koncipována tak, aby ji bylo možné jednoduše přenášet mezi počítači. Není ji tedy nutné nijak speciálně instalovat či odinstalovávat v rámci operačního systému. Aplikace je určena pro OS Windows.

Definice importních projektů se definuje pomocí vizuálních prvků v okně aplikace v přehledném a uživatelsky přívětivém prostředí. Pomocí tohoto řešení je možné hromadně importovat libovolné množství a všechny typy datových objektů, včetně objektů podřazených (podřazeným objektem jsou např. provozovny firem). Importní data lze zadávat přímo v okně aplikace nebo ji do aplikace importovat ze souborů MS Excel nebo zcela obecných souborů typu CSV.
Lze importovat i obrázky nebo memo položky, samozřejmostí je podpora uživatelsky definovaných položek objektů. Řešení je určeno nejen k importu nových záznamů, ale disponuje i možností opravy libovolných záznamů, které již v databázi IS ABRA existují.
Je také možné aplikaci spouštět automaticky zcela bez zásahu uživatele. V automatickém režimu lze běh aplikace nastavit tak, že se pro importy používají externí soubory v předem definovaných adresářích. Do značné míry lze tedy toto řešení použít jako importní můstek pro práci s daty IS ABRA aniž by se to muselo řešit vytvořením speciální aplikace na míru.
Pro maximální komfort lze importní data před spuštěním ostrého importu otestovat přímo v rozhraní aplikace bez jakékoli změny dat systému IS ABRA. Výstupem testu je přehledný textový report, kde jsou zobrazeny všechny problémy, které mohou při importu nastat.
Součástí dodávky řešení je velice podrobná nápověda ve formátu chm a soubor vzorových projektů, kde jsou na příkladech prezentovány možnosti aplikace. Podrobný popis vzorových projektů je součástí dodávané nápovědy.

Hlavní benefity tohoto řešení jsou:

  • Nezávislost na externích aplikací typu MS Excel apod.
  • Propracované a intuitivní uživatelské rozhraní.
  • Možnost importovat nejen nové záznamy, ale provádět i libovolné opravy a úpravy dat IS ABRA.
  • Možnost importní data podrobně otestovat, výstupem testu je přehledný textový report.
  • Aplikaci lze spouštět v automatickém režimu, kdy není nutný zásah uživatele, lze tedy spouštět například z plánovače úloh OS Windows nebo automatizačním serverem IS ABRA.
  • V automatickém režimu je možné aplikaci nadefinovat tak, aby importovala data z externích souborů. Je tak možné nahradit funkčnost některých samostatných importních aplikací.
  • Podrobná nápověda ve formě chm souboru.
  • Dodáváno s funkčními příklady různých typů importů.

Toto řešení je svou propracovaností a možností naprosto obecného použití opravdovým profesionálním řešením snadno použitelným v reálném provozu.

Libovolné další importovací projekty mohou být snadno definovány uživateli znalými interní datové struktury databáze IS ABRA (uživatelé, kteří úspěšně absolvovali školení administrace IS ABRA). V případě potřeby jsme připraveni Vám zajistit konzultanta, který potřebné nastavení na míru provede. V případě realizace změny nastavení konzultantem se jedná o placenou službu, která bude vyúčtována na základě hodinové sazby dle platného ceníku.

Pro otestování aplikace požádejte o časově omezený aktivační klíč.

Mám zájem o předvedení doplňku Univerzální importy dat (LUBIX)

Mám zájem o předvedení [post_title] CZ