Věrnostní slevy

Snadné vedení věrnostních programů přímo na pokladně.

Mám zájem o předvedení
blank

Řešení rozšiřuje Pokladní prodej ABRA Gen o sledování nákupů jednotlivých zákazníků a umožňuje podle objemu nákupů poskytovat slevu – věrnostní program.

  • sleduje nákupy zákazníků s možností zobrazení již realizovaných nákupů
  • připisuje na slevové konto body za každý nákup
  • odepisuje body při poskytnutí slevy
  • umožňuje poskytnout dárek za slevové body
  • zobrazuje stav konta a tiskne jeho stav na účtenku

Zvýšení stavu konta

Při placení účtenky na konkrétního zákazníka se do jeho položky Stav slevového konta přičte tolik bodů, kolik je cena účtenky změněná o nastavení položky Kolik % z částky se připíše, případně ještě upravená o položky Přípis bodů za jednotku a Zbytek po poskytnutí slevy připsat na konto.

Snížení stavu konta

Při placení účtenky na konkrétního zákazníka se zobrazí stav slevového konta stejně jako při přepnutí zákazníka. Navíc se zobrazí informace, kolik nejvíce bodů je možno použít pro zlevnění právě placené účtenky. Tato hodnota se vypočte z ceny účtenky a hodnoty v položce Max v % kolik se smí slevit (samozřejmě upravená podle aktuálního stavu konta). Tato hodnota se předvyplní do vstupního řádku. Obsluhující má možnost tuto hodnotu přepsat na hodnotu nižší i na nulovou hodnotu podle toho, kolik si zákazník přeje ze slevového konta čerpat. Při přepsání na vyšší hodnotu se zobrazí chybové hlášení.

O hodnotu potvrzenou nebo upravenou obsluhujícím se sníží stav konta. Zároveň se do položky Snížení stavu konta zapíše hodnota, o kterou se konto snižuje.

Na účtence se poskytne sleva daná položkou Sleva pro zákaznické konto. Počet bodů představuje korunovou výši poskytnuté slevy. Tím se upraví výsledná hodnota účtenky za použití slevového mechanismu, který je součástí POSu – sleva se zapíše na účtenku, správně se spočte DPH, vytiskne se na účtence atd.

Při tisku účtenky se na ní vytiskne informace o tom, kolik bodů bylo odepsáno a celkový stav slevového konta.

Prodej dárku

Při namarkování zboží s vyplněnou položkou Dárek – počet bodů se zobrazí dialog obdobný jako dialog při snížení stavu konta. Ten je rozšířen o údaj, jaká částka dárku musí být uhrazena penězi. Pokud je to povoleno nastavením Dárek – nelze doplatit penězi, má obsluhující možnost snížit množství bodů, které se mají odečíst ze slevového konta. Současně s tímto snížením se úměrně zvýší částka, která musí být uhrazena penězi. Zvýšení množství bodů není v tomto případě možné. Navíc je třeba dodržet, že zboží typu dárek musí být na účtence samostatně a pouze jeden kus; tento stav je skriptem kontrolován.

O hodnotu potvrzenou nebo upravenou obsluhujícím se sníží stav konta. Zároveň se do položky Snížení stavu konta zapíše hodnota, o kterou se konto snižuje.

Při tisku účtenky se na ní vytiskne informace o tom, kolik bodů bylo odepsáno a celkový stav slevového konta. Navíc se tiskne oblast s nadpisem pro podpis zákazníka.

Mám zájem o předvedení doplňku Věrnostní slevy

Mám zájem o předvedení [post_title] CZ