E-maily a interní vzkazy

Modul umožňuje sdílet a vyměňovat data uložená v informačním systému se zákazníky, partnery a spolupracovníky.

Mám zájem o předvedení
blank

Zatímco e-mailová komunikace může nahradit poštovní server pro obsluhu firemních adres, interní vzkazy jsou přímou efektivní cestou pro komunikaci mezi spolupracovníky.

Elektronické vzkazy mohou odkazovat na libovolné doklady v systému ABRA, vyžadovat potvrzení, obsahovat datum platnosti, vyčkávat na přihlášení uživatele do systému apod.

Proč využívat E-maily a interní vzkazy v Abře?

  • získáte efektivní a zabezpečenou vnitrofiremní elektronickou komunikaci
  • došlé i odeslané zprávy systém propojuje s adresářem firem, adresářem osob, zakázkami, obchodními případy, projekty a s jakýmikoliv jinými doklady
  • skupiny uživatelů můžete hromadně obesílat s definicí, kdo zprávu obdrží jako vzkaz a kdo jako e-mail
  • odesílatel zprávy si může jednoduše ověřit přečtení zprávy všemi adresáty
  • e-maily i zprávy jsou součástí databáze systému, využívají tak přednosti bezpečného úložiště a pravidelného zálohování
  • firemní e-mailové účty může obsluhovat skupina pracovníků s definovanou zástupností

Mám zájem o předvedení modulu E-maily a interní vzkazy

Mám zájem o předvedení [post_title] CZ

Související články a videa