Majetek

Tento modul zajišťuje komplexní evidenci hmotného, nehmotného, dlouhodobého a drobného majetku.

Mám zájem o předvedení
blank

Modul pracuje s pořizovacími doklady, provádí zařazení majetku, umožňuje přeceňování (resp. technické zhodnocování), dovoluje vyčíslovat a účtovat daňové a účetní odpisy, vyřazovat majetek zcela nebo částečně.

Modul se každý měsíc postará o vyčíslení odpisů, jejichž přehled (včetně odhadu budoucího vývoje) zobrazí v souhrnných grafech. Díky provázanosti s účetnictvím se odpisy i pořizovací údaje automaticky promítnou do potřebných účetních dokladů.

Modul Majetek Vám přinese

 • Přehled o zůstatkové ceně a ostatních cenách na kartě majetku.
 • Členění majetku podle druhu, fyzického umístění a odpovědné osoby.
 • Definovatelné účetní i daňové odpisové skupiny majetku.
 • Podporu evidence souboru movitých věcí majetku obsahujících oceněné prvky.
 • Agendy Pořízení majetku a Změny cen majetku s možností čerpání částek z pořizovacích dokladů (faktur aj.).
 • Možnost daňového odpisování podle účetních odpisů a naopak.
 • Grafické zobrazení časového průběhu odpisů.
 • Napočtení odpisů až do úplného vyřazení, možnost sledování vývoje odpisů v budoucích letech.

Tipy a triky

 • Kromě jednoduchých karet majetku eviduje modul také majetek obsahující neoceněné prvky; eviduje soubory movitých věcí Agendy majetku obsahující řadu variant tiskových výstupů včetně odpisového plánu.
 • Výpočet odpisů zohledňuje změnu vstupní ceny – například její zvýšení v případě technického zhodnocení.
 • Investovali jste do stavebních úprav, ale za technické zhodnocení je lze považovat až po kolaudaci? I s tím si systém poradí. U nákupního dokladu umí nastavit, jaká část se později uplatní při přecenění majetku.
 • Systém podporuje různé varianty a metody odepisování včetně možnosti ruční editace.
 • Vyřazení majetku může být částečné (snížením vstupní a zůstatkové ceny) nebo úplné (vyřazením majetku z evidence).
 • Automatické předvyplnění. Díky provázanosti s Nákupem a Skladem se u karty majetku předem vyplní pořizovací cena.
 • Každý majetek má svou odpovědnou osobu, kterou lze jednoduše vybrat z Adresáře osob.

Přehledná data

 • Získáte kompletní přehled o dlouhodobém i drobném majetku.
 • Přehled o budoucích odpisech usnadní plánování.
 • Odpisy lze zobrazit ve formě grafů s možností nastavení vlastních parametrů.

Mám zájem o předvedení modulu Majetek

Mám zájem o předvedení [post_title] CZ