Firemní data v souvislostech – sezónní křivky a předstihové ukazatele

28. 8. 2018

Ekonomické ukazatele a veškerá data z firmy nestačí pouze zobrazovat v hezkých grafech. Je třeba, aby dávaly smysl v souvislostech a poskytovaly věrohodný a spolehlivý základ k důležitým rozhodnutím. Každá firma si k naplnění různých cílů najde nespočet vlastních souvislostí. Ukážeme vám, jak k hledání souvislostí využít sezónní křivky a předstihové ukazatele.

Výkon celé firmy či prodej jednotlivých produktů lze jednoduše sledovat za celý fiskální rok. To sice umožní získat základní přehled, ovšem k detailnímu vyhodnocení příčin aktuálního hospodářského výsledku musíte vidět také různé sezónní výkyvy. V tom vám právě pomohou sezónní křivky, které vybraný ukazatel zobrazují nejčastěji po měsíci, nebo i v kratších časových úsecích. Jednoznačně pak vidíte období s nejvyšší prodejem daného zboží či služby.

Sezónní výkyvy v souvislostech

Pokud si takto vytvořené sezónní křivky dáte do souvislostí s ostatními firemní procesy, umožní vám to pružně reagovat na situace během celého roku. Příkladem mohou být obvyklé prosincové nárůsty prodejů konkrétního zboží. Pohledem na skladové zásoby je dobré se včas předzásobit, ovšem tak, aby byla uspokojena poptávka a zboží zbytečně nevázalo kapitál v ostatních měsících. Další souvislost je v našem případě nutné hledat v dostupné hotovosti. Nákup zásob pochopitelně vyžaduje kapitál, který se dorovná teprve v následujícím období po sezónním navýšení prodeje. Pokud si všechny souvislosti uvědomíte, žádná sezónní událost vás již nepřekvapí.

Graf ukazující výnosy z jednotlivých produktů v závislosti na měsících v roce.

Sezónní křivky jsou také důležité pro plánování výnosů. Bylo by chybou sledovat pouze celkový prodej v jednotlivých měsících a v plánu k němu přidávat procentuální nárůst. Každá služba nebo skupina produktů má specifickou sezónní křivku prodejů, je nutné počítat s životností produktů na trhu, specifickým chováním zákazníků na oblastních či zahraničních trzích apod. Teprve složení všech těchto faktorů přináší přesný obraz vývoje výnosů celé firmy.

Základní sezónní ukazatele můžete sledovat v reálném čase přímo v informačním systému ABRA Gen díky Vizualizaci dat Live.

Přesná predikce výnosů

Pokud tedy máte o své firmě takto detailní přehled, umožní vám to velmi přesnou predikci hospodářských výsledků. Do předpovědí je však také nutné zahrnout tzv. předstihové ukazatele, které významně ovlivňují prodeje služeb a produktů. Příkladem je vliv reklamní kampaně. Po jejím spuštění sledujete nárůst návštěvníků webových stránek, přičemž ze zkušeností víte, že určité procento návštěvníků nakoupí produkty v určité průměrné hodnotě. Z počtu potenciálních zákazníků a průměrné ceny dodávky pak snadno predikujete, jak se s určitým časovým odstupem celá kampaň promítne do celkových výnosů. Počet návštěvníků webu je pak v tomto příkladu předstihovým ukazatelem.

Graf závislosti celkových výnosů na předstihovém ukazateli.

K přesné predikci výnosů tedy nestačí sledovat pouze výnosy a náklady, ale je nutné do přehledů zahrnou všechny vlivné předstihové ukazatele. U průmyslových firem je hlavním ukazatelem hodnota potenciálních zakázek na vstupu, tedy rozpracované obchodní případy. Obchodník u každého případu uvede potenciální hodnotu zakázky a procentuální pravděpodobnost úspěšného dokončení. Poté už stačí vynásobit finanční hodnotu pravděpodobností, všechny zakázky sečíst, a pokud je případů dostatečné množství, ihned vidíte celkový objem peněz, které firma s velkou pravděpodobností skutečně obdrží.

Nastavení předstihových ukazatelů je pro každou firmu unikátní. Svobodný prostor pro jejich zobrazování vám nabízí nástroj ABRA BI.

O sezónních křivkách, předstihových ukazatelích, ale i o celé řadě dalších indikátorech, které umožňují nahlížet na firemní data v souvislostech, jsme podrobně hovořili na tematickém ABRA workshopu.