Rozdíly mezi webovým a desktopovým rozhraním aplikace

Co umí webové rozhraní navíc?

 • Chytrý asistent (chytré vyhledávání, kalkulačka)
 • Úprava vzhledu zobrazení (normální velikost řádků x zhuštěný mód, normální zobrazení x dark mód)
 • Varianty formulářů
 • Interaktivní náhled PDF u faktur přijatých
 • Nástěnka (v čele s vylepšenými dashboardy a grafy)
 • Chytré hromadné párování v bance
 • Vylepšené importy z Excelu
 • Hromadné změny ve všech agendách
 • Pevné a globální filtry (možné sdílet s ostatními uživateli, navíc s uložením sloupců a jejich řazením)
 • Zjednodušená platba faktury vydané bankou, možnost uhradit fakturu přijatou pomocí (QR)

Co ve webovém rozhraní chybí?

Z modulu Obchodní partneři

 • Adresy firem – chybí nahrávání podpisových certifikátů u obchodních partnerů.
 • Odběratelské a dodavatelské smlouvy – chybí samotné zakládání, valorizace a generace faktur, zatím je k dispozici pouze přehled.
 • Události a aktivity – chybí přehled úkolů k realizaci.

Z modulu Zboží

 • Ceník – výkaz pro produkci obalů EKO-KOM.
 • Příjemky / výdejky – chybí možnost generace faktury nebo pokladního dokladu.

Z modulu Prodej

 • Faktury vydané – chybí rozúčtování dokladu a vedlejších nákladů pro Intrastat.
 • Obchodní kolečko – chybí varianty nabídky; hromadné poptávky a objednávky z přijaté objednávky; přijaté objednávky a vydané poptávky z přijatých poptávek (zatím pouze nabídka vydaná).
 • Prodejní kasa – chybí zcela.

Z modulu Nákup

 • Faktury přijaté – chybí vytvoření karty majetku, zaokrouhlení cen dokladu a hromadná fakturace příjemek.
 • Obchodní kolečko – u objednávek vydaných chybí export do EDI; u vydaných poptávek chybí možnost poptat u jiného dodavatele.

Z modulu Peníze

 • Banka – chybí pokročilé automatické párování (ISP), vytvoření přeplatku.
 • Pokladna – chybí rozúčtování dokladu a vedlejších nákladů, korekce cen v tuzemské měně, tvorba faktury z uhrazených záloh nebo tvorba karty majetku.
 • Vzájemné zápočty – zcela chybí.

Modul Majetek

 •  Chybí možnost editace položek, k dispozici je pouze náhled.

Z modulu Účetnictví

 • Ostatní pohledávky – chybí rozúčtování dokladu.
 • Ostatní závazky – chybí rozúčtování dokladu, podepsat k úhradě a výpočet stavu úhrad k datu.

Z modulu Zaměstnanci

 • Prozatím pouze pro náhled.

Z modulu Nástroje

 • Osoby a uživatelé – chybí definování uživatelských rolí.

Z Nastavení firmy a další funkce

 • Aktualizace požadavků na výdej, přepočet stavů účtů, uživatelské transformace, certifikáty, nastavení SMTP nebo komunikace s ext. zařízeními.

Nejbližší plán vývoje webového rozhraní?

Roadmap ve formátu PNG ke stažení.

 • Wizardy v agendách
 • E-mailové šablony
 • Editor tiskových sestav
 • Podpora pro úhrady v bance v měnách odlišných od lokální
 •  
 • Uživatelské stavy na dokladech (již doplněno)
 • Podpora šarží a expirací (již doplněno)
 • Položkový dobropis (již doplněno)
 • Rozšíření o kusovník (již doplněno)
 • Vzhled – ještě více “zhuštěný” mód (již doplněno)
 • Vylepšené filtrování (již doplněno)
 • Podpora výrobních čísel (již doplněno)
 • Inicializace účetního období (již doplněno)
 • Inventury (již doplněno)
 • Globální filtry (již doplněno)
 • Účetní výstupy (již doplněno)
 • Přepočet stavů účtů (již doplněno)
 • Možnost přenášet uživatelská nastavení mezi firmami (již doplněno)