Aktuality

Gymnázium Slaný získalo díky ABRA nové vybavení pro výuku

7. 2. 2013

V loňském roce proběhl první ročník soutěžního filmového festivalu pro mladé pod patronátem Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, který fakulta pořádala v rámci oslav 60. výročí vzniku. Tématem soutěžních příspěvků byly krátké filmy s tématikou matematiky či fyziky.

V ABRA Software se dlouhodobě zabýváme podporou vzdělávání, a proto jsme se rozhodli tento studentský festival podpořit.

Výhercem se stalo Gymnázium ve Slaném, a to hned s několika snímky. Výhercům jsme umožnili nákup výukového zařízení do laboratoří. Jsme rádi, že vybavení bude sloužit dalšímu rozvoji studentů v této škole

Nové vybavení laboratoří Gymnázia Slané bylo zakoupeno díky podpoře ze strany ABRA Software.