I stroje potřebují pevné vedení. ABRA Software na MSV 2019

26. 9. 2019
Model chytré továrny na MSV 2019

Automatizace je v souvislosti s Průmyslem 4.0 asi nejčastěji skloňovaným pojmem. Aby bylo možné dílčí úkony či celé soubory činností přenechat bez starosti strojům a zařízením, je třeba mít po ruce kvalitní nástroj, který bude umět pracovat s daty a zvládne každý krok spolehlivě řídit. Zde přichází ke slovu nezbytná součást každého automatizovaného procesu – kvalitní informační systém.

Digitální továrna 2.0 jako hlavní téma MSV 2019

Mezinárodní strojírenský veletrh v letošním ročníku přiblíží odborné veřejnosti, co konkrétně si představit pod pojmem Průmysl 4.0 a jak v praxi využívat vyspělou automatizaci. Speciální expozice v pavilonu A1 s názvem Digitální továrna umožní zájemcům poznat principy pokročilé digitalizace výroby i jednotlivé výrobky, nástroje a řešení prostřednictvím prezentací vystavovatelů.

Svůj model chytře řízené továrny na MSV 2019 přiveze ukázat společnost ABRA Software. Na interaktivním modelu bude demonstrovat řízení a automatizaci výroby i kompletaci od objednání zákazníka, přes výrobu až po expedici.

Chytrá továrna ABRA Factory Lab automaticky vyskladňuje materiál do výroby a objednává chybějící materiál u dodavatelů, pracuje s modelem polohovaného skladu na příjmu materiálu i na výdeji hotového výrobku. Celý proces je automatizován také po formální stránce, tedy v oblasti práce s doklady – od objednávky až po fakturaci.

Konference Digitální továrna 2.0

V rámci veletrhu MSV 2019 se bude ve středu 9. října konat celodenní konference Digitální továrna 2.0. Konference navazuje na interaktivní výstavu a ústy odborníků představí nejefektivnější nástroje a postupy v realizaci Průmyslu 4.0. Na konferenci vystoupí také zakladatel a předseda představenstva ABRA Software Jaroslav Řasa:

"V mnoha firmách se již plně aplikuje automatizace a část lidské práce postupně nahrazují roboti. V inovativní firmách využívají výhod aditivní výroby a nové výrobky zcela jistě nevznikají na papíře. Co však mnoha firmám chybí, je úplné digitální propojení jednotlivých článků výrobního procesu a zejména oboustranný tok informací do výroby a z ní. Právě v oblasti digitalizace mohou moderní informační systémy, kromě vlastního řízení, nabídnout i podporu pro rychlé zpracování poptávky zákazníka. Systém usnadní modifikaci výrobku či výrobního procesu dle zákaznické preference a předání specifických instrukcí do výroby. V komplexním informačním systému od úplného počátku vzniká digitální otisk každého výrobku a využitím technologií IoT je možné zaznamenat konkrétní výrobní parametry a stav celého výrobního procesu. Díky věrnému digitální obrazu všech procesů mohou firmy optimalizovat svoje procesy a zvyšovat svoji produktivitu."