Implementace na míru pro slovenský J.K.SCHRAUBEN

26. 2. 2018

Slovenské firmě J.K.SCHRAUBEN přestal vyhovovat používaný informační systém, který nenabízel funkční řešení v oblasti dohledávání existujících dokladů. Obrátil se proto na slovenskou pobočku ABRA Software s požadavkem na implementaci systému ABRA Gen.

Společnost J.K.SCHRAUBEN působí na slovenském trhu od roku 2002. Jejím hlavním oborem je prodej spojovacího materiálu, kotvicí a nýtovací techniky. Po problémech s původním informačním systémem se společnost rozhodla ke změně – potřebovala rychle odstranit přetrvávající potíže a rozšířit možnosti využití ERP ke zjednodušení firemních procesů.

Prvním z požadavků zákazníka na ABRA Gen tedy byla co nejrychlejší implementace. V ostrém provozu byl systém spuštěn již dva měsíce od zahájení implementace. Hlavním úkolem nového systému bylo především zajistit funkční řešení skladového hospodářství i maloobchodního prodeje a vlastní, zakázkově upravenou cenotvorbu. Dalším zásadním požadavkem bylo propojení systému s plánovaným e-shopem, ať již v rámci ABRA Gen či případně zvoleného řešení třetí strany.

Zajímavým bodem implementace byla zakázkově upravená cenotvorba, která umožňuje automatickou kalkulaci prodejní ceny připočtením stanovené procentní přirážky k nákupní ceně nebo naopak určení slevy z prodejní ceny odpočtem určených procent.

„Při výběru nového systému jsme vzali v úvahu dobré reference firem, které využívají ABRA Gen a důležitá pro nás byla také skutečnost, že s ním pracuje velké množství zákazníků na Slovensku i v Čechách, což byl dobrý předpoklad funkčnosti systému,“ říká Ing. Miroslav Šajmír, obchodní ředitel J.K.SCHRAUBEN.

„ABRA Gen byl profesionálně implementován a v porovnání s předchozím informačním systémem je to výrazný posun vpřed. Oceňujeme zejména přehlednost, funkčnost a variabilitu možnosti statistik, stejně tak zakázkové řešení cenotvorby, které nám umožňuje optimálně nastavit cenotvorbu pro širokou škálu našich zákazníků.“