Tipy a triky

Inventura skladu v ABRA Gen

31. 1. 2022
Bezchybnou práci ve skladu umožní nasazení mobilních terminálů

Jak správně a efektivně připravit uzávěrku skladu v ABRA Gen? Na co byste neměli zapomenout? Ukážeme vám postup, který se osvědčil mnoha zákazníkům.

Tento návod je možným doporučením, jak postupovat při inventuře vašeho skladu. Poznatky jsou souhrnem postupů, které se osvědčily na naší Zákaznické podpoře (HOTLINE). Mohou se proto ve vašem konkrétním případě lišit. Přesto je lze považovat jako soupis většiny kroků, na které nesmíte zapomenout. Řadu z těchto kroků je potřeba udělat ještě před samotným zahájením inventury.

Řešení některých nesrovnalostí na skladě vyžaduje zrušit až k danému datu skladovou uzávěrku a po opravě sklad opět uzavřít. Je proto potřeba mít na přípravu inventury patřičná oprávnění v systému a samozřejmě vyhrazený čas.

Příprava inventury

Zkontrolujte záporné stavy na kartách

Kontrolu provedete např. k aktuálnímu datu v agendě Dílčí skladové karty. Potřebujete, aby na žádném skladu neměla položka zápornou hodnotu.

Obr. 01: Kontrola na dílčích skladových kartách.
Obr. 01: Kontrola na dílčích skladových kartách.

Nebo totéž ke konkrétnímu datu. Např. k 31.12.:

Obr. 02: Kontrola ve skladových reportech.
Obr. 02: Kontrola ve skladových reportech.

Po zjištění záporných hodnot je potřeba vše vyřešit, aby takový stav nebyl.

Některá možná řešení jsou:

  • doplnění chybějících příjemek
  • oprava chybných příjemek
  • oprava dodacího listu nebo smazání nerealizovaných dodacích listů
  • převody mezi sklad
  • provedení záměn zboží (Záměna výdej → Záměna příjem)

Kontrola evidence sériových čísel a šarží

Jestliže používáte sériová čísla nebo šarže alespoň na jedné kartě, ověřte, že jsou zcela zadána v agendě Skladové pohyby a případně je do dokladu doplňte.

Obr. 03: Ověření sériových čísel a šarží v agendě Skladové pohyby.
Obr. 03: Ověření sériových čísel a šarží v agendě Skladové pohyby.

Kontrola pozic (u polohovaného skladu)

Jestliže některý sklad máte polohovaný je potřeba provést kontrolu, zda odpovídá množství na dílčí skladové kartě oproti součtu množství na pozicích.

K tomu vám může pomoci výraz do sloupce v agendě „Dílčí skladové karty“:

NxSQLSelect('Select sum(lsc.Quantity) from LogStoreContents lsc join LogStorePositions lsp on lsp.id=lsc.parent_id and lsp.store_id='+NxQuotedStr(Store_ID.ID)+' where lsc.storecard_id='+NxQuotedStr(StoreCard_ID.ID)+' ','')

Na liště sloupců v agendě „Dílčí skladové karty“ stisknete pravé tlačítko myši a v sub menu Zobrazení sloupců -> Editor sloupců zvolíte tlačítkem Nový a přidáte si výše napsaný výraz do textového pole:

Obr. 04: Zadání výrazu pro kontrolu pozic.
Obr. 04: Zadání výrazu pro kontrolu pozic.

Po potvrzení a uložení, přejděte na záložku omezení. Zde do pole Výraz vložte:

a.Quantity <> (select sum(lsc.Quantity) from LogStoreContents lsc join LogStorePositions lsp on lsp.id=lsc.parent_id and lsp.store_id=a.store_id where lsc.storecard_id=a.sTorecard_id)

Obr. 05: Zadání výrazu pro omezení.
Obr. 05: Zadání výrazu pro omezení.

Nezapomeňte si kromě výrazu omezit ještě za sklad a zvolit sklad, který polohujete.

Před inventurou je potřeba, aby skladové množství bylo napolohováno alespoň na vstupní naskladňovací pozici.

Příprava inventury

Nyní můžete připravit inventuru v agendě „Hlavní inventární protokoly“ (HIP). Doporučujeme zvolit neblokační k datu s možností přidávat položky (kdybyste fyzicky ve skladu našli něco, o čem systém eviduje nulové množství).

Příprava by měla být provedena před datem uskutečnění inventury, jelikož doporučujeme zjišťovat počet pouze pro skladové karty s kladným stavem. Pokud byste zakládali HIP dodatečně (po fyzické inventuře) a přidávali byste na HIP skladové karty s filtrem „Všechny s kladným stavem“, výběr bude proveden podle aktuálního stavu na skladě, ne podle stavu k rozhodnému dni inventury! Tedy budou zohledněny skladové pohyby po rozhodném datu inventury.

Zahájení inventury = napočtení evidenčního stavu, provedete před tiskem Dílčích inventárních protokolů (DIP), pokud chcete mít uveden evidenční počet. Zrušením zahájené a opětovným zahájením se aktualizuje evidenční počet na skladě k rozhodnému dni inventury. (Neruší se již zadané zjištěné stavy na DIPech.)

Obr 06: Neblokační inventura v Hlavních inventárních protokolech.
Obr 06: Neblokační inventura v Hlavních inventárních protokolech.

V další kroku vyberte jen karty s kladným stavem. (Záporné byste již neměli mít, protože jste je řešili před zahájením inventury):

Obr. 07: Výběr skladových karet.
Obr. 07: Výběr skladových karet.

Po vytvoření protokolu si můžete vytisknout inventární protokol, do kterého můžete doplňovat zjištěný stav.

Obr. 08: Tisk inventárního protokolu.
Obr. 08: Tisk inventárního protokolu.

Po uzavření všech Dílčích protokolů se uzavřou řádky na Hlavním inventárním protokolu, čímž se vygenerují doklady inventárních přebytků nebo mank.

Chcete-li provádět nějakou opravu, je nutné zrušit uzavření řádku na HIPu, zrušit ukončení DIPu a následně můžete opravit zjištěný počet nebo doplnit skladovou kartu a zadat její zjištěný počet. Následně opět vše uzavřete, a pokud jste s výsledkem spokojeni, ukončíte inventuru.

Po dokončení inventury je ještě potřeba provést uzávěrku skladu a zaúčtování.

Uzávěrka skladu

V systému je nová verze uzávěrky skladu, která umožňuje rovnou zaúčtovat i skladové doklady.

Tuto volbu zaškrtávejte jen po dohodě s vaší účetní. Musíte mít příslušná přístupová práva.

V případě, že je ve vaší firmě pozice vedoucího skladu a účtárna oddělena, volbu nezaškrtávejte.

Obr. 09: Provedení uzávěrky skladu.
Obr. 09: Provedení uzávěrky skladu.

Bližší informace najdete v online nápovědě: