Aktuality

ISDOC na výsluní

14. 6. 2010

Elektronický formát Information System Document (ISDOC), který byl oceněn jako IT projekt roku 2009, sklízí další uznání na společensko-politických i odborných akcích.

Information System Document (ISDOC) je formát elektronické fakturace, jehož součástí je i zaručený elektronický podpis, založený na kvalifikovaném certifikátu, čímž takový doklad plně vyhovuje definici daňového dokladu podle § 26 odst. 4 zákona č.235/2004 o dani z přidané hodnoty.

Premiér české vlády Jan Fischer a Petr Kuchař po prezentaci vítězného projektu ISDOC v Hrzánském paláci v Praze na Malé Straně​Během posledních dvou týdnů byl ISDOC prezentován hned na dvou významných akcích. Nejdříve to bylo 2. června v Hrzánském paláci v Praze při setkání nazvaném „IT projekt roku u premiéra“. Setkání bylo malým ohlédnutím za minulým ročníkem soutěže IT projekt roku, kterou již sedmým rokem pořádá sdružení České asociace manažerů úseků informačních technologií (CACIO). Zhodnocení soutěže a představení vítězů proběhlo za přítomnosti premiéra ČR pana Jana Fischera, který nad soutěží pro rok 2009 převzal záštitu. Přátelské setkání s panem premiérem zahájil poradce premiéra a bývalý prezident Sdružení pro informační společnost SPIS (dnes ICTU) pan Jiří Polák, následovalo krátké představení vítězných projektů, které v případě ISDOC prezentoval pan Petr Kuchař, člen představenstva ICT Unie a ABRA Software a.s.

Ing. Petr Kuchař prezentuje ISDOC formát na konferenci Systémová Integrace 2010​Druhá prezentace projektu ISDOC, zaměřená tentokrát více na technické aspekty, proběhla na 18. ročníku konference Systémová Integrace 2010, pořádané Českou společností pro systémovou integraci (ČSSI) v pražském Paláci Žofín. Hlavním motivem letošní konference byla role ICT při zvyšování konkurenceschopnosti firem a státu, kde se téma elektronické fakturace více než dobře hodilo. I tentokrát ISDOC prezentoval Petr Kuchař a to v samostatném bloku věnovaném prezentaci vítězných projektů soutěže CACIO.

Společnost ABRA Software byla iniciátorem myšlenky společného formátu ISDOC a výrazným způsobem přispěla k jeho vzniku. Technologii ISDOC integrovala již v polovině roku 2009 do svých informačních systémů ABRA řady Gx. Tyto systémy pomocí ISDOC umožňují zpracovávat velké množství dokladů v krátkém čase, čímž výrazně zlepšují produktivitu fakturační práce.