Aktuality

ISDOC Reader podporuje poslední verzi ISDOC 5.2

26. 8. 2009

Vývojové oddělení společnosti ABRA Software a.s. uvolnilo novou verzi freeware aplikace ISDOC Reader, 2.0.20.

Volně dostupný nástroj ISDOC Reader slouží k vizualizaci a kontrole elektronických faktur ve formátu ISDOC, který definovala "Pracovní skupina pro Elektronické standardy výměny dat" sdružení SPIS za účelem podpory elektronické fakturace v ČR. Program pracuje tak, že před zobrazením samotné faktury provede kontrolu jejího elektronického podpisu a výsledek následně zobrazuje ve formě barevného upozornění spolu s vlastním dokumentem. Tím je velice jednoduchou formou vyjádřeno, zda faktura je v pořádku či zda se jedná o podvržený či obecně nepůvodní dokument. Je-li načtena forma faktury i s připojenými přílohami (soubor *.isdocx), lze tyto přílohy zobrazit buď výchozím programem operačního systému nebo v případě grafických typů i přímo ISDOC Readerem. Zobrazenou fakturu lze samozřejmě také poslat k dalšímu zpracování do účetního software nebo vytisknout. Aktuální seznam ekonomických systémů, které podporují formát ISDOC je k dispozici na www.isdoc.cz v sekci Podpora ISDOC.

Aplikace ISDOC Reader je jedním z příkladů spolupráce podnikatelské a veřejné sféry v sektoru ICT. Konkrétní funkčností na poli elektronických dokladů přispívá k hlavnímu cíli projektu ISDOC, kterým je úspora finančních prostředků, času a dalších nákladů při zpracování elektronických faktur u všech typů ekonomických subjektů.

ABRA Software a.s. integrovala technologii ISDOC do svých systémů ABRA Gx 31.5.2009, od kdy programy rutinním způsobem zvládají export tisíců dokladů do formátu ISDOC včetně zákonného digitálního podepsání.