Tipy a triky

Jak doplnit nové datum odvodu DPH do uživatelské tiskové sestavy

8. 10. 2019
Tipy a triky pro informační systém ABRA Gen

Na hlavičku výstupních daňových dokladů byla přidána položka určující, v jakém měsíci má být daňový doklad vykázán v DPH přiznání. Tato změna souvisí se změnou zákona o DPH, kdy opravný daňový doklad může být v DPH přiznání vykázán v pozdějším období, než je období data zdanitelného plnění. Pokud používáte vlastní tiskové sestavy, ukážeme vám návod, jak datum odvodu do uživatelské sestavy přidat.

Obr. 01: Výsledná hlavička faktury s datem
Obr. 01: Výsledná hlavička faktury s datem odvodu

Na výstupních daňových dokladech jsou nyní k dispozici dvě položky:

 • VATDate$DATE – určuje, ve kterém zdaňovacím období bude doklad vykázán
 • VATAdmitDate$DATE – určuje datum rozhodné pro opravu daně

Nová položka VATAdmitDate$DATE byla aplikována již dříve na vstupních daňových dokladech. Původní položka VATDate$DATE byla na výstupních daňových dokladech přejmenována na Datum odvodu – Datum odvodu DPH.

Nová položka na výstupních dokladech VATAdmitDate$DATE je použita v Kontrolním hlášení DPH, kde vznikla povinnost u dobropisů vykázat datum zjištění rozhodné pro opravu základu a daně.

Jak přidat datum odvodu

  1. Otevřete agendu faktur vydaných a přepněte na záložku Seznam.
  2. Vyberte doklad, který už obsahuje nové datum odvodu, a v jeho detailu spusťte Tisk.
  3. V dialogu pro výběr tiskové sestavy vyberte uživatelskou sestavu (nesystémová), kterou chcete upravit, a stiskněte tlačítko Opravit.
  4. Nejprve je nutné změnit systémovou hodnotu pro Datum plnění. V editoru tiskových sestav klikněte na položku Main.VATDate$Date a klávesou Delete ji odstraňte. Klikněte na ikonku e=mc2 s popisem „Výraz“ na levém panelu a na původní místo vložte výraz: if((MAIN.VATCountry_ID.Code = ‚CZ‘), MAIN.VATAdmitDate$DATE, MAIN.VATDate$DATE) a potvrďte.
  Obr. 02: Vložení výrazu pro datum plnění
  Obr. 02: Vložení výrazu pro datum plnění
  1. V dalších krocích přidáte textový popis a samotné datum. Klikněte na ikonku s velkým písmenem A a popisem „Titul“ na levém panelu a následně klikněte do oblasti, kam chcete položku umístit (např. pod původní Datum plnění).
  Obr. 02: Vložení textu do vlastní tiskové sestavy
  Obr. 02: Vložení textu do vlastní tiskové sestavy
  1. Vyplňte požadovaný text (např. Datum odvodu) a na záložce Obecné změňte jeho velikost na 8.
  2. Klikněte na ikonku s popiskem „Text z databáze“ (4. shora na levém panelu) a následně klikněte do oblasti, kam chcete datum umístit.
  Obr. 03: Vložení data do tiskové sestavy
  Obr. 03: Vložení data do tiskové sestavy
  1. Pro snadnější orientaci zaškrtněte ve spodní části dialogového okna volby „Řadit dle popisu“ a „Podle abecedy“.
  Obr. 04: Výběr položky Datum přiznání/odpočtu
  Obr. 04: Výběr položky Datum přiznání/odpočtu
  1. Rozbalte menu Faktury vydané a vyberte položku Datum přiznání/odpočtu. Na záložce Obecné opět změňte velikost textu na 8.
  2. Tiskovou sestavu uložte.

Zajímáte se o systém ABRA Gen? Napište nám!

Zeptejte se CZ